GOV.SI

Zapisniki in poročila Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Zapisniki sistemskih inšpekcijskih nadzorov Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev

Gre za za zapisnike nadzorov, ki so bili izvedeni kot sistemski nadzori na podlagi izbranih aktualnih vsebinskih področij v skladu z letnimi načrti dela inšpektorata ali pa kot obsežnejši nadzori na osnovi prejetih pobud v primerih ko gre za veliko število pobud pri enem inšpekcijskem zavezancu ali pri skupini istovrstnih  inšpekcijskih zavezancev. Izdelana poročila predstavljajo prikaz bistvenih ugotovitev nadzorov, ki imajo določeno skupno tematiko. Namen objave poročil je preventiven, z njimi želimo opozoriti na pogoste nepravilnosti pri izvajanju predpisov in vplivati na to, da drugi inšpekcijski zavezanci tovrstnih napak ne bi ponavljali.

Poročilom je dodanih tudi nekaj primerov anonimiziranih zapisnikov, iz katerih so ugotovljene nepravilnosti podrobneje razvidne.

  • Inšpekcijski nadzori s področja sistemiziranja delovnih mest v letu 2017

    Na Inšpektoratu za javni sektor smo v številnih nadzorih pred preverjanjem pravilnosti določitve plač preveri tudi, ali so delovna mesta pravilno sistemizirana. V letu 2017 smo v zvezi s tem ugotovil več nepravilnosti, le-te pa so podobne ugotovitvam iz prejšnjih let.
    Zapisniki | Inšpektorat za javni sektor

Inšpekcijski nadzori s področja izplačil dodatkov za stalno pripravljenost v letu 2015, 2016 in 2017

Zapisniki ostalih inšpekcijskih nadzorov Inšpekcije za sistem javnih uslužbencev

Objavljamo primere anonimiziranih zapisnikov nekaterih inšpekcijskih nadzorov, ki so bili opravljeni na podlagi prejetih pobud pri posameznih inšpekcijskih zavezancih iz katerih so razvidne pogoste nepravilnosti, ki se lahko pojavljajo tudi pri drugih zavezancih.