Kaloni te përmbajtja

GOV.SI Portali

Faqja qendrore e administratës shtetërore me informacion bazë mbi funksionet e saj.

Në gjuhën e zgjedhur, ёshtё e disponueshme vetëm  njё pёrmbajtje e kufizuar.

Për informacion shtesë mbi administratën shtetërore dhe shërbimet e saj, jeni tё lutur tё  vizitoni faqen GOV.SI në gjuhët sllovene, ose angleze.

Lista e temave

  • Ambasada e Republikës së Sllovenisë në Tiranë

    Ambasada e Republikës së Sllovenisë në Tiranë u hap zyrtarisht më 8 dhjetor 2010. Ambasada përfaqëson Republikën e Sllovenisë në Republikën e Shqipërisë, si dhe mbron dhe zbaton interesat e Sllovenisë, shtetasve dhe personave juridikë të saj në Republikën e Shqipërisë. Për më tepër, ajo nxit dhe ndihmon në zhvillimin e marrëdhënieve miqësore dhe bashkëpunimit të mëtejshëm midis Republikës së Sllovenisë dhe Republikës së Shqipërisë