GOV.SI

  • E uprava

    Az eUprava

    Az eUprava állami portál különböző szolgáltatásokat tartalmaz, amelyeket az állampolgárok az állami és a közigazgatási szerveknél bonyolíthatnak le. Egyes szolgáltatás leírása úgy van megfogalmazva, hogy a felhasználókat érthető és áttekinthető módon vezeti az eljárások alatt, amelyeket egy vagy több közigazgatási szervnél kell lebonyolítani. 

  • Budimpešta

    A Szlovén Köztársaság Nagykövetsége

    A honlapon tájékoztatást nyújtunk a képviselet működéséről a politika, gazdaság, kultúra és tudomány területén, valamint konzuláris információkat és híreket is Szlovénia és Magyarország kétoldalú  kapcsolatairól.