Ugrás a tartalomra

A megélhetési költségek enyhítésére hozott intézkedések

Simbolična slika - kolaž iz petih slik: drog električnega daljnovoda, žitno klasje, hrana, ročke avtomata za točenje goriva, termostatski ventil radiatorja
A nemzetközi fejlemények súlyosságát és a hazai környezetre gyakorolt hatásukat felismerve, a Szlovén Köztársaság kormánya a kulcsfontosságú felekkel közreműködve munkálkodik egy átfogó, az energia- és élelmezésbiztonság területén a megélhetési költségek enyhítését elősegítő, célzott intézkedésekből álló csomag kidolgozásán.

A kormány először a háztartások és a kisvállalkozások igényeivel foglalkozott, ezt a közép- és nagyvállalatokra vonatkozó célzott intézkedések követték.

Az elfogadott intézkedések közös vonása a kiszámítható és biztonságos környezet megteremtése a fogyasztók, a gazdaság és az állam számára.

Azért fokozatosan cselekszünk, mivel a támogatások biztosítása mellett gondoskodnunk kell a költségvetés fenntarthatóságáról is.

Az energiaárak növekedése mérséklésére irányuló intézkedések

A magas energiaárak kezelése érdekében a kormány az árak mérséklésére és az ellátás biztonságának biztosítására irányuló intézkedéseket fogadott el, amelynek keretében tervezi Szlovénia napenergiával való ellátását.

Az energiahordozók áremelkedése mérséklésére irányuló intézkedések

A kormány 2022. szeptember 1. és 2023. december 31. közötti időszakra korlátozta a háztartási és kisvállalkozói fogyasztók számára a villamos energia kiskereskedelmi árának a felső határát, a védelemben részesülő fogyasztók számára pedig a földgáz kiskereskedelmi árának felső határát. 2022. november 1-jétől a földgáz legmagasabb megengedett kiskereskedelmi ára a háztartásokra és a közös háztartásokra, az alapvető szociális szolgáltatókra, az óvodákra, az általános iskolákra, az egészségházakra és a kisvállalkozásokra, valamint a távfűtés háztartási fogyasztóira vonatkoznak.

A kormány a távhőszolgáltatási díj változó részének maximális díjtételét a háztartások számára 98,70 euró/MWh-ban rögzítette. Az ár 2023. január 1-jétől 2023. április 30-ig érvényes.

A kormány az óvodák, az általános iskolák, az alapvető szociális szolgáltatók és az egészségházak távhőszolgáltatási rendszereiben történő hőtermelésre a 2023. január 1. és 2023. augusztus 31. között szállított földgáz maximálisan megengedett árát 0,079 euró/kWh-ban rögzítette.

A kormány korlátozta a kőolajtermékek összes kereskedői árrését, ezzel pedig a kőolaj és a kőolajtermékek árát az autópálya kereszteződéseken kívül, valamint korlátozta a fűtőolaj árát. A kormány megtartotta a villamos energia és a földgáz alacsonyabb jövedéki adó-mértékét. A 2022. szeptember 1. és 2023. május 31. közötti időszakra a kormány 9,5%-ra csökkentette a villamos energia, a földgáz, a távfűtés és a tűzifa áfakulcsát. Szeptember 1-jétől a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia termeléséhez és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermeléshez nyújtott támogatásra alacsonyabb járulékokat határozott meg. (RES + CHP járulék).

A kormány meghatározta a fapellet vásárlásához nyújtott támogatás kifizetési módját. A Támogatási Központ azoknak a természetes személyeknek, akik fapellettel működő fűtőberendezéssel rendelkeznek, és 2022. szeptember 1. és 2022. december 31. között fapelletet vásároltak háztartásuk fűtésére, lehetővé fogja tenni, hogy webalkalmazáson keresztül leadott kérelemmel igényelhessék a támogatást.

Gazdasági támogatások 2022-ben

Június 1. és 2022. december 31. között az állam a kis-, közép- és nagyvállalkozásokat a villamos energia és a földgáz árának kétszeresét meghaladó költségek társfinanszírozásával segítette. A támogatás összege a vállalkozás megváltozott helyzetétől függött a 2021. és 2022. évi árakhoz viszonyítva. A kis- és középvállalkozások a támogatható költségek legfeljebb 50 %-áig, a nagyvállalkozások pedig a támogatható költségek legfeljebb 30 %-áig voltak jogosultak a támogatásra. Az energiaigényes vállalkozások a támogatható költségek legfeljebb 70 %-áig igényelhettek visszatérítést, amennyiben igazolták a működési veszteséget, a támogatás maximális összege pedig legfeljebb 2 millió EUR volt. A kormány 6 millió eurót különített el a válság által érintett kkv-k számára nyújtott likviditási hitelekre. A gazdaságot segítő intézkedések becsült összértéke 86 millió euró. A Szlovén Vállalkozási Alap 32 millió eurós, kedvezményes kamatozású válságkezelő hitelcsomagot tett közzé a Covid-19 járvány vagy az energiaválság miatt nehéz helyzetbe került mikro-, kis- és középvállalkozások számára. A vállalatok legfeljebb 100 000 euróra pályázhatnak.

A kormány meghatározta a villamosenergia-árképzési mechanizmust azoknak a nagyvállalati fogyasztók számára, akik nem tartoznak a maximális kiskereskedelmi ár kedvezményezettjei közé. A mechanizmus a 2023. évi villamosenergia-vásárlási szerződésekre vonatkozik 2022. december 31-ig.

A kormány elfogadta a törvényjavaslatot, amely többek között sürgős intézkedéseket határoz meg az energiaellátás importfüggőségének csökkentésére, az energia- és energiahordozók árának felügyeletére, a villamosenergia-termelők piaci többletbevételeinek korlátozására, valamint a megújuló energiaforrásokba történő új beruházások támogatásának egyszerűsítése érdekében.

A gazdasági támogatások 2023-ban

A kormány 2023-ra 1 milliárd eurót ütemezett elő a gazdaság megsegítésére a magas energiaárak miatt. Az Európai Bizottság jóváhagyásától függően 2023. január 1. és december 31. között a magas energiaárak megfizetéséhez nyújt majd támogatást a vállalatoknak.

A kedvezményezettek ötféle támogatás közül választhatnak majd. Egyszerű támogatás esetén a támogatható költségek 50%-át kapják vissza, legfeljebb 2 millió EUR összegben. A mezőgazdasági támogatás alacsonyabb, legfeljebb 250 000 euróig terjed, a halászati támogatás pedig legfeljebb 300 000 euróig. Az alapvető rendkívüli támogatás összege a támogatható költségek 50 %-a, de legfeljebb 4 millió EUR összegű támogatás.

A különleges támogatás összegei eltérőek

  • lecsökkent gazdasági eredmények esetén: a támogatható költségek 40 %-a, de legfeljebb 100 millió EUR,
  • energiaigényes vállalkozások esetében: a támogatható költségek 65%-a, de legfeljebb 50 millió EUR,
  • meghatározott ágazatokban: a támogatható költségek 80 %-a, de legfeljebb 150 millió EUR.

Ha a kedvezményezett esetében a villamosenergia egységára 2023-ban kevesebb mint 150 EUR, a földgázé pedig kevesebb mint 79 EUR, akkor nem jogosult a különleges támogatásra.

A kedvezményezettnek a támogatás igénybevételéhez egy digitális kérelmet kell kitöltenie a SPIRIT Slovenija ügynökség erre szolgáló alkalmazásában, ami 2022-hez képest sokkal egyszerűbb eljárást jelent.

Az energiahordozók maximális árának meghatározása

A kormány a közintézmények, a közműszolgáltatók, a közügynökségek, a közalapítványok, a községek, az akkreditált oktatási és képzési programok kivitelezői, valamint a szociális védelmi és szociális jóléti programok és családtámogatási programok szolgáltatói számára 2023-ra maximális kiskereskedelmi árat határozott meg a földgázra és a villamos energiára.

A kormány a 2023. január 1. és december 31. közötti időszakra azoknak a mikro-, kis- és középvállalkozások számára, amelyek végső fogyasztók, maximális kiskereskedelmi villamosenergia-árakat határozott meg.

A munkahelyek megőrzését célzó intézkedések társfinanszírozása

A kormány két intézkedést is javasol a munkahelyek megőrzése céljából, amelyek lehetővé teszik a jogosult munkáltatók számára, hogy csökkentsék a munkaidőt, illetve, hogy a munkavállalókat otthoni várakozásra küldjék.

A vállalati likviditás javítását célzó intézkedések

A kormány törvényjavaslatában kedvezményes kamatozású hiteleket biztosítását tervezik a vállalatok likviditásának javítására. 2023-ban a Szlovén Vállalkozási Alap és a Szlovén Regionális Fejlesztési Alap 30 millió euró, 2024-ben pedig 20 millió euró értékben nyújt kedvezményes kamatozású hiteleket.

A SID banka 150 millió eurós kedvező hitelt is kínál majd beruházási célokra és a forgótőke céljaira is. A SID Bank 50 millió eurós keretösszeget biztosít a közúti árufuvarozási ágazat finanszírozására az energiaválság idején.

A kormány kedvezőbb adóügyi elbírálást vezetett be a munkába járás és a munkából való hazautazás költségeinek megtérítésére.

Ellátásbiztonsági intézkedések

A kormány elfogadta a megnövekedett energiaellátási kockázatok esetén hozandó ideiglenes intézkedésekhez szükséges jogszabályt (a kormány alacsonyabb vagy magasabb kockázati szintet hirdethet ki a villamosenergia- és gázellátás zavarai esetén), valamint az energiaellátás biztonságát szolgáló intézkedésekhez. A törvény szabályozza a gáztárolást, a kötelező kőolaj- és kőolajtermék-tartalékok felszabadítását és a távfűtés teljesítménymutatói alóli mentességeket.

Az importfüggőség csökkentése érdekében hozott intézkedések:

  • az önellátás előmozdítása,
  • a kormány korlátozhatja a világítást és a fűtést a középületekben és az olyan épületekben, amelyet a nyilvánosság használ,
  • a földgázfogyasztóknak joguk van arra, hogy ne csatlakozzanak a földgázelosztó hálózatra, ha megújuló energiaforrásokkal fognak fűteni,
  • jutalmazzák azokat a fogyasztókat, akik önkéntesen 15%-kal csökkentik gáz- és villamosenergia-fogyasztásukat.

A kormány kötelező és alternatív gázellátást biztosított a védelemben részesülő fogyasztók (háztartások, óvodák és iskolák, kórházak, diák- és lakóotthonok, idősotthonok, börtönök stb.) számára, akik hirtelen szolgáltató, vagy szolgáltatói ajánlat nélkül maradtak volna.

A folyamatos gázellátás biztosítása érdekében a kormány garanciatörvényt fogadott el a GEN energija, a HSE és a Geoplin kötelezettségeire vonatkozóan, hogy likviditást biztosítson számukra.

Energiahordozókkal való gondos bánásmód

A további oroszországi gázszállítási zavarok kockázata miatt az EU Tanácsa rendeletet fogadott el a 2022. augusztus 1. és 2023. március 31. közötti időszakban a gázfogyasztás 15%-os csökkentésére irányuló összehangolt intézkedésekről az elmúlt öt év fogyasztásához képest. Az Energiaügynökség felszólítja a fogyasztókat az energia észszerűbb felhasználására, és arra, hogy találjanak megoldásokat a gáz más energiaforrásokkal való helyettesítésére.

Ennek érdekében cselekvési tervet készítünk, amely különböző forgatókönyveket tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan lehet 2025-ig fokozatosan kivonni az orosz földgázt.

A kormány példamutatás céljából az állami közigazgatást energiahatékonyságra kötelezte: a helyiségeket nyáron legfeljebb 25 °C-ra lehet lehűteni, hűvösebb időszakban pedig legfeljebb 20 °C-ra fűtik.

A zöld átállás előmozdítása

A kormány célja, hogy 2030-ra Szlovéniában minden háztartás teljesen függetlenné váljon a fosszilis tüzelőanyagoktól, és hosszú távon saját energiaforrással rendelkezzen. A kormány az ország napenergiával való ellátását tervezi, illetve a naperőművek létesítésének gyorsítását Szlovéniában. Olyan intézkedéseken dolgozunk, amelyeknek az a célja, hogy a szlovén háztartások egyharmada hozzáférjen a közösségi naperőművekhez.

Az élelmiszerár-emelkedés mérséklésére és az élelmezésbiztonság biztosítására irányuló intézkedések

Az Európai Unió tagjaként Szlovénia részt vesz a drágaságot enyhítő és élelmezésbiztonságra irányuló  intézkedések európai szintű elfogadásában. Az európai intézkedések végrehajtása mellett azonban további nemzeti intézkedéseket is elfogad, amelyek összhangban vannak az európai szintű megállapodásokkal és szabályokkal. Ezek a szabályok lehetővé teszik az Európai Unió tagállamai számára, hogy:

  • csökkentsék az Áfa-kulcsot
  • a kiskereskedőket az árak alacsonyan tartására ösztönzik
  • a leginkább rászorulók megsegítésére elkülönített uniós források használnak fel

Az élelmiszerárak emelkedésének mérséklése

Az élelmiszerárak emelkedése közvetlenül összefügg a termelők költségeinek növekedésével, ami az üzemanyag, a villamos energia, a nyersanyagok és a szaporítóanyagok árának emelkedéséből adódik. A kormány intézkedései tehát nemcsak a fogyasztókra, hanem a gazdálkodókra, az agrárvállalkozásra és a kereskedelmi halászokra is irányulnak.

A kormány 2022-ben 22,3 millió eurót biztosít a mezőgazdaság és a halászat számára (üzemanyag- és műtrágyatámogatás, szaporítóanyagok vásárlása, a tejtermelő ágazat támogatása), amelyből valamivel több mint 1,7 millió euró uniós forrás. 2023-ban 7,5 millió euró (ebből 5,2 millió euró az uniós forrás) támogatást folyósítanak. A kormány 1,96 millió eurós támogatási intézkedést fogadott el a méhészeti ágazat támogatására és 4,5 millió eurót az állattenyésztő gazdaságok támogatására.

Az akvakultúra területén bejegyzett vállalkozások a gazdaságnak nyújtott támogatások ideiglenes keretrendszeréből szintén jogosultak lesznek az állami támogatásra, vállalkozásonként legfeljebb 72 000 euróig.

A mezőgazdasági és halászati intézkedések mellett a kormány az élelmiszerárak emelkedésének mérséklése érdekében módosította a munkavállalói étkezési költségtérítések adóügyi kezelését. A tanulók és hallgatók számára a kormány biztosította, hogy a 2022/2023-as tanévben a tízórai étkezés ára, valamint a diákszállókban a bentlakási díjak ára nem emelkedik az előző tanévhez képest, a különbözetet pedig a költségvetésből fedezik.

A kormány az alapvető élelmiszerek árkosara meghatározásával az árak alacsonyan tartására ösztönzi a kiskereskedőket. Az árak közzétételével az a kormány célja, hogy a fogyasztókat tájékoztassa, és lehetővé tegye számukra, hogy nyomon kövessék, és összehasonlíthassák a különböző kiskereskedők kiskereskedelmi árait.

A sérülékeny csoportok és családok számára hozott intézkedések

Az energia- és élelmiszerárak emelkedésével nő a lakosság kiszolgáltatottsága is. További intézkedéseinkkel szeretnénk megelőzni, hogy a legsérülékenyebb csoportok kiszolgáltatottsága ne növekedjen még tovább.

Energiapótlék

Az intézkedés a lakosság legsérülékenyebb csoportjai számára nyújtott nagyobb szociális biztonságot. A szociális segélyben és ápolási díjban részesülők, 200 euró összegű energiapótlékot kaptak a pótlék összege pedig a háztartásban élő gyermekek számától függően emelkedett.

A kedvezményezettnek az energiapótlékot egy alkalommal fizették ki. Az energiapótlékhoz való jogosultság feltétele volt, hogy a magánszemély vagy a család a 2022. augusztus 1. és 2023. március 31. közötti időszakra vonatkozóan érvényes szociális támogatásra vagy ápolási díjra vonatkozó határozattal rendelkezzen. A pótlékban körülbelül 71 000 magánszemély és család részesült.

A kedvezményezettek körének bővítése érdekében a szociális segélyt vagy ápolási díjat újonnan kérelmezők vagyonát nem vették figyelembe a jogosultság megállapításakor. Így a háztartások akkor is megkapták a támogatást, ha 2022 októbere és 2023 márciusa között bármikor jogosulttá váltak volna a szociális támogatásra.

A 200 eurós energiapótlékot a legalacsonyabb jövedelmi kategóriáiba tartozó fogyatékkal élők számára is folyósították. Mintegy 13 500 ember részesült a juttatásban.

A két intézkedés becslések szerint mintegy 35 millió euró értékű volt.

Gyermekek után járó megélhetési pótlék

Az intézkedés az eltartott gyermek után járó támogatásra jogosult családokat segítette. 2022 novemberében és decemberében, valamint 2023 januárjában ezek a családok a gyermekgondozási segélyen felül, gyermekek után járó megélhetési pótlékban is részesültek.

A családok a jövedelmi helyzetüktől függően, az első gyermek után járó gyermektámogatással megegyező összegű gyermektámogatásra voltak jogosultak. A család a családban élő összes gyermeke után megkapta a támogatást. Az első jövedelmi kategóriába tartozó, három gyermekes család 368,37 EUR gyermekek után járó megélhetési pótlékot kapott (azaz háromszor 122,79 EUR-t).

A gyermekek után járó megélhetési pótlékra való jogosultsághoz a családnak rendelkeznie kellett 2022 októberére/novemberére/decemberére vonatkozó, az eltartott gyermek után járó támogatásra szóló határozattal. Nem volt szükséges kérelmet benyújtani, és automatikusan folyósították a kifizetést.

Az intézkedés több mint 353 000 gyermek számára biztosított pótlékot, és 63 millió eurót irányzott elő rá a kormány.

Az energiaszegénység meghatározása

A kormány elfogadta az energiaszegénységgel sújtott háztartások számának meghatározására és értékelésére vonatkozó kritériumokról szóló rendeletet, hogy hozzájáruljon az energiaszegénységgel kapcsolatos energia- és szociálpolitikák magasabb színvonalú tervezéséhez és végrehajtásához. A rendelet részletesen meghatározza az energiaszegény háztartások számának meghatározására és értékelésére vonatkozó feltételeket. Ezek közé tartozik az anyagi veszélyeztetettség, ha az energiaköltség aránytalan terhet jelent a háztartás jövedelméhez képest, a háztartás helyiségeinek alacsony energiahatékonysága és a nem megfelelő lakhatási körülmények.