Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za omilitev draginje

Simbolična fotografija - kolaž iz petih slik: drog električnega daljnovoda, žitno klasje, hrana, ročke avtomata za točenje goriva, termostatski ventil radiatorja
Vlada Republike Slovenije se zaveda resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vpliva na razmere v domačem okolju, zato v sodelovanju s ključnimi deležniki pripravlja celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske in prehranske draginje.

Strategija za spoprijemanje z energetsko in prehransko draginjo je zasnovana v treh stebrih:

  • Energetika
    Za omilitev draginje na področju elektrike in zemeljskega plina je vlada že sprejela nekaj ukrepov.
  • Hrana in prehranske verige
    Ukrepi so namenjeni kmetom in kmetijskim gospodarstvom, ribičem, verigi preskrbe s hrano pa tudi neposrednim potrošnikom.
  • Nafta in naftni derivati
    Vlada z ukrepi išče ravnovesje, pri katerem vsak deležnik – država na eni strani, trgovci na drugi in potrošniki na tretji strani - nosi del bremena povišanih cen nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih.

Vlada je najprej poskrbela za potrebe individualnih gospodinjstev, gospodinjstev v večstanovanjskih stavbah in malih podjetij. Sledijo pogovori s predstavniki gospodarstva in sprejemanje ciljnih ukrepov, namenjenih srednje velikim in velikim podjetjem.

Rdeča nit vseh sprejetih ukrepov je oblikovanje predvidljivega in varnega okolja za potrošnika, gospodarstvo in državo.