Skoči do osrednje vsebine

Ukrepi za omilitev draginje

Simbolična fotografija - kolaž iz petih slik: drog električnega daljnovoda, žitno klasje, hrana, ročke avtomata za točenje goriva, termostatski ventil radiatorja
Vlada Republike Slovenije se zaveda resnosti dogajanja v mednarodnem prostoru in vpliva na razmere v domačem okolju, zato v sodelovanju s ključnimi deležniki pripravlja celoviti paket omilitvenih in ciljno usmerjenih ukrepov na področju energetske in prehranske draginje.

Strategija za spoprijemanje z energetsko in prehransko draginjo je zasnovana v treh stebrih:

Vlada je najprej poskrbela za potrebe individualnih gospodinjstev, gospodinjstev v večstanovanjskih stavbah in malih podjetij. Sledili so pogovori s predstavniki gospodarstva in sprejemanje ciljnih ukrepov, namenjenih srednje velikim in velikim podjetjem. Vlada nenehno spremlja razmere (tudi po svetu) in se odziva nanje s sprejemanjem dodatnih ukrepov.

Rdeča nit vseh sprejetih ukrepov je oblikovanje predvidljivega in varnega okolja za potrošnika, gospodarstvo in državo.