Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • V teku

  Projekt Nepremična eDediščina 2022-2025

  S projektom »Nepremična eDediščina 2022-2025« nadaljujemo razvoj sistema eDediščina ter posodabljamo in vzpostavljamo e-storitve, ki podpirajo varstvo nepremične kulturne dediščine. Z nadgradnjo sistema bosta povečani učinkovitost in odpornost poslovanja. Zmanjšane bodo administrativne ovire za lastnike kulturne dediščine. Izboljšane bodo možnosti ponovne uporabe dediščinskih e-vsebin v gospodarstvu, vključno s turizmom, raziskovanjem in izobraževanjem.

  Vrednost projekta: 2.453.352 EUR z DDV
  Višina financiranja Evropske unije: 2.079.000 EUR

 • V pripravi

  Strategija razvoja nevladnih organizacij in Strategija razvoja prostovoljstva za obdobje 2024 – 2029

  S Strategijo razvoja nevladnih organizacij in Strategijo razvoja prostovoljstva za obdobje 2024 – 2029 (v nadaljnjem besedilu: strategiji) Vlada opredeljuje in določa ukrepe, ki bodo prispevali k temu, da bodo nevladne in prostovoljske organizacije, kot eden izmed ključnih gradnikov civilne družbe, prispevale k uresničevanju načel pluralnosti in demokracije v družbi.

 • V teku

  Mesec prostora 2023

  Mesec prostora 2023 bo letos oktobra potekal deseto leto zapored, z osrednjim sloganom »Pametno v prostoru«. Pričel se bo 2. oktobra 2023 s praznovanjem Svetovnega dne Habitata in zaključil 31. oktobra s praznovanjem Svetovnega dne mest.

 • V pripravi

  Oktober mesec požarne varnosti v letu 2023

  V letu 2023 je tema projekta požar v naravi.

 • V teku

  Digi info točke

  Ministrstvo za digitalno preobrazbo je z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije podpisalo pogodbo o storitvah svetovanja pri uporabi digitalnih javnih storitev.

 • V teku

  Dam Za Dom

  Dam Za Dom je humanitarni projekt za zbiranje pomoči za sodelavke in sodelavce ministrstva, Policije in Inšpektorata Republike Slovenije za notranje zadeve, ki so bili prizadeti v poplavah.

 • Slovenijo prizadele najhujše poplave

  Obilno deževje je v začetku avgusta 2023 v večjem delu Slovenije povzročilo katastrofalne razmere. Reševanju življenj sledi odpravljanje posledic ujme ter pomoč prebivalcem, kmetom, občinam in gospodarstvu. Vlada pripravlja tudi ukrepe za obnovo.

 • Zaključen

  Spletno posvetovanje: Kaj vam je pomembno pri volitvah?

  Prizadevanja za spremembe ustave, ki jih je ob začetku mandata obljubila koalicija vlade dr. Roberta Goloba, so v polnem teku. Skladno z dogovorom parlamentarnih strank na srečanju s predsednikom vlade oktobra 2022, smo najprej pristopili k uveljavitvi tistih ustavnih sprememb, ki uživajo širšo podporo. V državnozborski proceduri so tako že predlogi za izločitev postopka imenovanja sodnikov iz Državnega zbora, predlog za poenostavitev postopka oblikovanja vlade in predlog za hitrejše delo Ustavnega sodišča. Nismo pozabili tudi na obljubo o spremembi volilnega sistema, za katero pa bo potrebno še kar nekaj pogovorov in usklajevanj.

 • V teku

  Vzpostavitev podatkovnega skladišča Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bomo z evropskimi s sredstvi iz Načrta za okrevanje in odpornost izvedli projekt Vzpostavitev podatkovnega skladišča MKGP. Gre za enega od osmih projektov digitalne preobrazbe na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva.

 • V teku

  LOCALIENCE

  S projektom »Razvoj odpornosti na ekstremne vremenske dogodke na lokalni ravni v Srednji Evropi« (LOCALIENCE) želimo povečati odpornost družbe na izredne vremenske dogodke z izboljšanjem sodelovanja med državnimi inštitucijami, odgovornimi za obveščanje, zaščito in reševanje ter organizacijami na lokalni ravni, ki pred in med tovrstnimi dogodki skrbijo za ozaveščanje in obveščanje ljudi.

 • V teku

  Kultura za prihodnost

  Ministrstvo za kulturo se v letu 2023 osredotoča na nujne reforme, ki bodo delavkam in delavcem v kulturi omogočile boljše pogoje za njihovo delo, prebivalkam in prebivalcem pa kakovostno umetnost, dediščino in medije. Novi kulturni model bo vključujoč in utemeljen s strokovnimi odločitvami, ki jih bo ministrstvo za kulturo sprejelo v dialogu z javnostmi.

 • V teku

  Razvoj in vzdrževanje zmogljivosti rescEU za začasno nastanitev

  Slovenija bo v okviru projekta vzpostavila zmogljivost za začasno nastanitev 250 oseb, ki poleg prostorov za bivanje vključuje tudi sanitarni blok, večnamenske prostore in neživilske izdelke ter logistični in vodstveni blok, ki zagotavlja samozadostnost in operativnost zmogljivosti.

 • V teku

  Clim4Cast

  S projektom “Srednjeevropsko zavezništvo za izgradnjo odpornosti pred posledicami suše, vročinskih valov in požarov v naravnem okolju s pomočjo regionalnih napovedi vremena in podnebja” - krajše Clim4Cast - želimo učinkovitejše obvladovati tveganja zaradi treh med seboj tesno povezanih in prepletenih naravnih nesreč: suše, vročinskih valov in požarov v naravnem okolju (v nadaljevanju na kratko označenih z angleško kratico DHF), in sicer z nadgradnjo obstoječih nacionalnih orodij za spremljanje stanja DHF.

 • V teku

  Ambasadorji zdravja

  Ministrstvo za zdravje izvaja številne promocijske aktivnosti v podporo javno-zdravstvenim politikam in strategijam.

 • V teku

  Skupna kmetijska politika 2023-2027

  Pri novi skupni kmetijski politiki EU je namesto dosedanjih pravil in skladnosti poudarek na rezultatih in smiselnosti (smotrnosti) ukrepov. Države članice v večji meri same odločajo, kako najbolje izpolniti skupne cilje evropske kmetijske politike in se hkrati odzvati na specifične potrebe svojih kmetov, podeželskih skupnosti in širše družbe. Evropska komisija je 28. 10. 2022 potrdila Strateški načrt skupne kmetijske politike 2023–2027 za Slovenijo, izvajati pa se je začel 1. 1. 2023.

 • V teku

  ForestValue2

  Splošni cilj CSA projekta ForestValue2 je prispevati k zagotavljanju skupne in trdne baze znanja za prehod Evrope na prvo podnebno nevtralno celino do leta 2050, odpraviti razdrobljenost javnih raziskovalnih prizadevanj v EU na področju gozdno-lesne vrednostne verige ter okrepiti delo v zvezi s prednostnimi nalogami na področju raziskav, ki zahtevajo močnejše usklajevanje in sodelovanje.

 • V teku

  Ravnikarjevo leto

  V letu 2023 obeležujemo 30 let od smrti arhitekta Edvarda Ravnikarja (1907–1993). Na podlagi pobud dediščinskih, izobraževalnih, raziskovalnih institucij in posameznikov, ki se ukvarjajo z varstvom, raziskovanjem, predstavljanjem in osveščanjem o arhitektu in njegovi dediščini v Sloveniji in tujini, je Vlada RS razglasila leto 2023, posvečeno Edvardu Ravnikarju.

 • V teku

  Razvoj programov za duševno zdravje otrok, mladostnikov in mlajših odraslih

  Vzpostavitev podpornih okolij za krepitev duševnega zdravja v družini, v vrtcih, šolah in s programi, ki preprečujejo razvoj duševnih motenj. Projekt bo izboljšal dostopnost, razpoložljivost, celovitost, medsebojno povezanost in kakovost storitev za duševno zdravje.

 • V teku

  Osnovna podpora pri integraciji za razseljene osebe iz Ukrajine v Sloveniji v letu 2023

  Projekt, financiran iz Sklada za bilateralne odnose, je namenjen zagotavljanju psihosocialne pomoči ljudem iz Ukrajine ter pripravi informativnih videov po spremembi zakonodaje.

 • V teku

  Projekt eGozdarstvo: nove operativne e-storitve na področju gozdarstva

  Projekt eGozdarstvo je sestavni del naložbe Digitalni prehod na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva, ki v okviru Načrta za okrevanje in odpornost prispeva k optimizaciji in digitalizaciji delovanja javne gozdarske službe.