Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Danes

  Spremenjena Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje

  V veljavo je stopila Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Spremembe, ki jih prinaša, so:

 • Danes

  Pravice potrošnika – 2. del: Pravica do obveščenosti

  Informacije potrošnikom morajo biti zagotovljene - potrošniki, berite označbe na živilih!

 • Danes

  Vabilo na poslovno delegacijo lesarjev na Bavarsko in v Bolzano

  Direktorat za lesarstvo organizira dve izhodni gospodarski delegaciji in sicer med 22. in 23. oktobrom 2020 na Bavarsko, Nemčija in med 5. in 6. novembrom 2020 v Bolzano, Italija. Delegaciji obsegata obiske in individualne pogovore z vnaprej izbranimi partnerji, tudi na osnovi želja udeležencev delegacije.

 • Danes

  Podatki o unovčenih turističnih bonih pri ponudnikih po občinah na dan 9. 8. 2020

  Objavljamo podatke po občinah.

 • Danes

  Ukrepi so dosegli svoj cilj

  V prvi fazi epidemije Covid-19 je Vlada Republike Slovenije s premišljenimi in strateško naravnanimi ukrepi poskrbela za socialno varnost prebivalcev in za preživetje podjetij, da bi tako družba kot gospodarstvo iz krize izšla v čim boljši kondiciji. Za uspešno soočenje z gospodarsko krizo je zelo pomembno tudi dejstvo, da so naše javne finance stabilne in banke likvidne.

 • Cene glavnih dveh energentov še naprej 1 evro na liter

  Vlada je na današnji dopisni seji sprejela Uredbo o spremembah Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente, vendar cena glavnih dveh energentov ostaja še naprej nespremenjena.

 • Objava površin, ki so prvič pridobile status OOTT - Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja s prijavo v zbirni vlogi za leto 2020

  Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je objavila iskalnik s podatki o površinah, ki so s prijavo v zbirni vlogi za leto 2020 prvič pridobile status OOTT - Ohranjanje okoljsko občutljivega trajnega travinja.

 • Nadomestne volitve v svet KS Zgornja Polskava v Občini Slovenska Bistrica

  Skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Krajevni skupnosti Zgornja Polskava v Občini Slovenska Bistrica.

 • Vabilo na nacionalni medresorski posvet BRANJE KOT VREDNOTA?

  Torek, 8. september 2020
  Cankarjev dom v Ljubljani, Prešernova cesta 10

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo, Andragoški center RS, Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS, Cankarjev dom ter Bralno društvo Slovenije kot izvršni producent, vabimo na celodnevni nacionalni medresorski posvet na področju bralne kulture in bralne pismenosti Branje kot vrednota?

 • Slovenski znanstveniki del svetovne elite na področju nevtronskega sipanja

  Slovenija je v marsičem edinstvena. Vse bolj prepoznavna postaja tudi na svetovnem znanstvenem zemljevidu, kamor so slovenski znanstvenice in znanstveniki vse močneje vpeti.

 • Objavljamo tri primere finančnih preiskav Finančne uprave RS

  Neprijavljeni tobačni listi in pogonsko gorivo ter neprijavljena proizvodnja drobno rezanega tobaka.

 • Pravice potrošnika – 1. del: Pravica do varne hrane

  Zagotavljanje varnosti hrane je soodgovornost vseh deležnikov v agroživilski verigi

  V teh vročih poletnih dneh je dobra higienska praksa pri ravnanju s hrano še posebej pomembna. Hrana je varna, kadar je ustrezna za uživanje in ne ogroža zdravja, kar predstavlja eno od osnovnih pravic potrošnikov. V agroživilski verigi so deležniki, kmetje, živilsko-predelovalna industrija, trgovci in distributerji, strokovne inštitucije, pristojni državni organi ter tudi vsi mi kot potrošniki. Vsak z vidika svojih pristojnosti je soodgovoren za zagotavljanje varnosti! Ključno je znanje, sodelovanje in komuniciranje med vsemi deležniki.

 • Minister želi učinkovitejše delo NPU in kriminalistične policije

  Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je v skladu s svojimi pristojnostmi konec julija v. d. generalnega direktorja policije izdal usmeritve in obvezna navodila za izvajanje policijskih nalog pri odkrivanju in preiskovanju zahtevnih kaznivih dejanj, zlasti s področja gospodarstva, korupcije in organiziranega kriminala, ki jih opravlja Nacionalni preiskovalni urad (NPU). Pravna podlaga je v določilih 23. in 24. člena Zakona o državni upravi in v določilih 3., 4. in 13. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji.

 • Vlada namenila pomoč Libanonu ob eksploziji v Bejrutu

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela odločitev, da za nujno humanitarno pomoč Libanonu nameni prispevek v višini 200.000 EUR in prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite v Libanon napoti strokovnjaka za usklajevanje mednarodne pomoči.

 • Slovenija namenila nujno humanitarno pomoč prebivalcem Bejruta

  Vlada Republike Slovenije je za nujno humanitarno pomoč Libanonu namenila prispevek v višini 200.000 EUR, ki je preko Mednarodne federacije društev Rdečega križa in Rdečega polmeseca (IFRC) in Caritasa Internationalis namenjen prebivalcem Bejruta. Poleg tega je Slovenija danes v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite v Bejrut napotila slovenskega strokovnjaka za logistiko, ki je del ekipe EU za civilno zaščito.

 • Poslovanje Krajevnega urada Vipava

  Obveščamo vas, da je Krajevni urad Vipava do vključno 31. 8. 2020, zaradi zagotavljanja nemotenega poslovanja na sedežu Upravne enote Ajdovščina, zaprt.
  V času zaprtja lahko vse storitve uredite v času uradnih ur na sedežu Upravne enote Ajdovščina, Vipavska cesta 11b, 5270 Ajdovščina.

 • Izvedba javnih prireditev do 500 oseb

  Objavljamo povezavo do podrobnejših navodil za pridobitev pozitivnega mnenja za izvedbo javnih prireditev do 500 oseb.

 • Potrditev Interreg ADRION projekta EUREKA

  29. julija 2020 je bilo potrjenih pet od trinajstih prijavljenih strateških projektov v okviru 3. razpisa programa Interreg ADRION. Skupna vrednost prijavljenih projektov je 13,6 milijona evrov, od česar sofinanciranje EU predstavlja 11,6 milijona evrov. Znanstevno-raziskovalno središče Koper (projekt REINSER) in Univerza v Ljubljani (projekt SI4CARE) sta vodilna partnerja projektov, v okviru katerih nastopata.

 • 4,5 milijona evrov za naložbe v predindustrijsko predelavo lesa

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo danes v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 4,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je vzpostaviti nove obrate za predindustrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti.

 • Preliminarni podatki o slovenskem nepremičninskem trgu za 1. polletje 2020 in poročilo o nakupih tujcev

  Geodetska uprava RS je objavila preliminarne podatke o slovenskem nepremičninskem trgu za 1. polletje 2020 in Poročilo o nepremičninskih nakupih tujcev v letih od 2017 do 2019.

Iskalnik