Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
 • Danes

  Slovenija dosegla 25-odstotni delež obnovljivih virov energije

  Slovenija je leta 2023 prvič dosegla cilj 25-odstotnega deleža obnovljivih virov energije (OVE) v bruto končni porabi energije, pri čemer je delež znašal 25,3 odstotka. S tem dosežkom Sloveniji ne bo treba kupovati statističnega prenosa, kar je bilo treba v prejšnjih treh letih, ko je za to skupno odštela 18 milijonov evrov.

 • Danes

  Slovenija in Italija bosta še dodatno okrepili policijsko sodelovanje

  Po zaključenem tristranskem srečanju ministrov za notranje zadeve Hrvaške, Italije in Slovenije v Gorici sta slovenski in italijanski minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in Matteo Piantedosi nadaljevala z dvostranskim srečanjem v Sloveniji.

 • Danes

  Sprejet sklep o spremembi vrednosti projekta Odprava posledic škode v akvakulturi in ribištvu

  Na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 je Vlada določila spremembo vrednosti projekta »Odprava posledic škode v akvakulturi in ribištvu«.

 • Danes

  Seznanitev z napredkom projekta JEK2 

  V torek, 18. junija 2024, je potekala 10. seja Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2. 

 • Danes

  Notranji ministri treh držav za bolj proaktivno skupno politiko v regiji Zahodnega Balkana

  Ministri za notranje zadeve Hrvaške, Italije in Slovenije, dr. Davor Božinović, Matteo Piantedosi in Boštjan Poklukar, so se sestali na tristranskem srečanju v Gorici.

 • Danes

  Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela Stališče do Sklepa Državnega sveta k Zaključkom posveta Finančna avtonomija slovenske lokalne samouprave ter v veljavni Načrt razvojnih programov 2024–2027 uvrstila dve spremembi vrednosti projektov.

 • Danes

  28. regijsko preverjanje ekip prve pomoči v Oplotnici

  V soboto, 15. junija 2024, je v Oplotnici potekalo 28. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa. Dogodek so organizirali Rdeči križ Slovenije – območno združenje (RKS OZ) Slovenska Bistrica, Občina Oplotnica in Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje (IURSZR) Maribor.

 • Danes

  Krajevni urad Ivančna Gorica v dneh od 21. 6. 2024 do vključno 10. 7. 2024 ne bo posloval

  Krajevni urad Ivančna Gorica bo zaradi zagotavljanja nemotenega dela na sedežu upravne enote zaprt od 21. 6. 2024 do vključno 10. 7. 2024.

 • Danes

  Objavljen nov pravilnik o povračilu stroškov za financiranje tečaja iz slovenskega jezika

  Pravilnik o povračilu stroškov za financiranje tečaja in opravljanja preizkusa znanja iz slovenskega jezika določa podrobnejši način vlaganja zahtevkov ter način povrnitve stroškov tečaja in opravljanja preizkusa znanja iz slovenskega jezika. Pravilnik je bil včeraj objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/2024 in se uporablja od danes.

 • Danes

  Avstrija in Slovenija sta okrepili sodelovanje na področju digitalnih tehnologij

  Andreas Reichhardt, namestnik ministra pri Zveznem ministrstvu za finance Republike Avstrije, in dr. Emilija Stojmenova Duh, ministrica za digitalno preobrazbo Republike Slovenije, sta v Beljaku podpisala Memorandum o soglasju med Slovenijo in Avstrijo o sodelovanju na področju digitalizacije in inovativnih tehnologij ter izmenjavi dobrih praks.

 • Danes

  Regijsko preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije v Materiji

  V soboto, 15. junija 2024, je v Materiji potekalo regijsko preverjanje ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa Slovenije. Dogodek je organizirala Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje (IURSZR) Postojna v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije – območnim združenjem (RKS OZ) Sežana.

 • Danes

  37. blejska e-konferenca o digitalnem poslovanju

  Vršilec dolžnosti generalnega direktorja Geodetske uprave je na povabilo organizatorjev sodeloval na okrogli mizi o podatkovnih prostorih, ki je potekala v okviru 37. blejske e-konference od 9. do 12. junija 2024.

 • Danes

  13. zasedanje skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Slovenijo in Kitajsko

  Slovenska delegacija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI) se je na povabilo Ministrstva za znanost in tehnologijo Ljudske republike Kitajske (MOST) udeležila 13. zasedanja slovensko-kitajskega skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med državama v Pekingu.

 • Danes

  Rezultati mednarodne raziskave PISA na področju ustvarjalnega mišljenja petnajstletnikov

  Najnovejši podatki iz preizkusa ustvarjalnega mišljenja v raziskavi PISA 2022, v katerem so sodelovali 15 let stari mladostniki iz kar 64 držav, pri mladih iz slovenskih šol kažejo na podpovprečne dosežke na področju ustvarjalnega mišljenja, kljub temu da so poročali o pogostejši udeležbi v aktivnostih s področja ustvarjalnosti na tedenski ravni kot njihovi vrstniki iz držav OECD.

 • Danes

  Poziv komitentom nekdanje N banke glede sporočanja spremenjenih TRR-jev na CSD

  Komitenti nekdanje N banke pozivamo, da na pristojni center za socialno delo (CSD) čim prej sporočijo spremenjeni transakcijski račun (TRR). V primeru nakazil CSD-jev na stare TRR pri N banki, bo NLB zagotavljala avtomatsko preusmerjanje na nove račune samo do vključno 30. junija, s 1. julijem pa bo avtomatsko preusmerjanje ukinjeno in bodo transakcije s starimi računi zavrnjene.

 • Danes

  Veleposlaništvo obeležilo dan državnosti s slovesno mašo in sprejemom

  Veleposlaništvo Republike Slovenije pri Svetem sedežu in Suverenem malteškem viteškem redu je obeležilo dan državnosti s sprejemom, ki je sledil slovesni maši, ki jo je daroval nadškof Paul Richard Gallagher, tajnik Svetega sedeža za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami.

 • Danes

  V Luksemburgu je potekal vrh kohezijskih ministrov EU

  Na vrhu kohezijskih ministrov EU so razpravljali o povezavi med kohezijsko politiko in novo strateško agendo za obdobje 2024-2029. Komisarka za kohezijo in reforme Ferreira je opozorila, da kohezijska politika skrbi za javno dobro in izhaja iz zavez Pogodbe o delovanju EU, zato mora imeti mesto strateške prioritete. Minister Jevšek je v razpravi med drugim poudaril pomen regionalnega pristopa.

 • Danes

  Objavljen razpis za vzpostavitev programa pripravništva poklicne kvalifikacije bolničar – negovalec

  Ministrstvo za zdravje je objavilo Javni razpis Razvoj in pilotna vzpostavitev programa pripravništva za pridobitev poklicne kvalifikacije bolničar – negovalec 2024–2026, v sklopu katerega bodo izbrani štirje akreditirani izobraževalni zavodi, ki bodo izvedli štiri cikle teoretičnega dela novega programa pripravništva za pridobitev poklicne kvalifikacije bolničar – negovalec.

 • Danes

  Popolna zapora regionalne ceste Pondor−Tabor

  Direkcija za infrastrukturo je začela nadomestno gradnjo premostitvenega objekta (CE5186) čez Kučnico v Pondorju.

 • Danes

  Etilometri ali alkotesti – meroslovni in pravni vidiki merjenja alkohola v izdihanem zraku

  Velika večina javnosti pri nas ne pozna besede etilometer, še manj, da bi napravo videli. Večina pozna samo alkotest v prepričanju, da je to edina naprava za merjenje koncentracije alkohola v izdihanem zraku in da je rezultat, ki ga pokaže vedno točen. Zato je sodelavec Urada za meroslovje, Tomaž Korenčan, na Dnevih prekrškovnega prava predstavili razliko med etilometri in alkotesti.