Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Ministrica Irena Šinko na slavnostni seji združenja hmeljarjev izpostavila pomen sodelovanja

  Ministrica Irena Šinko se je ob 60. dnevu hmeljarjev v Braslovčah v organizaciji Združenja hmeljarjev Slovenije, občine Braslovče in Turističnega društva Braslovče, udeležila slavnostne seje združenja. Na tradicionalni prireditvi je bilo predstavljeno delo aktualnega hmeljarskega starešine in princese ter njuna naslednika.

 • Inšpektorat za delo sodeloval v poostrenem nadzoru na avtocesti

  Inšpektorat za delo je danes s Policijo, Inšpektoratom za infrastrukturo, Finančno upravo in DARS-om sodeloval v skupnem poostrenem nadzoru na avtocesti. Na ta način so inšpektorji ob nadzoru pridobivali tudi nova znanja in kompetence ter okrepili sodelovanje z drugimi nadzornimi organi.

 • Video

  Projekt obnove SNG Drama Ljubljana je projekt celotne vlade

  Predsednik vlade Robert Golob si je z ministrico za kulturo Asto Vrečko ogledal prostore Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana. Z ravnateljico gledališča Vesno Jurca Tadel so se pogovorili o projektu obnove stavbe in aktivnostih za njegovo izvedbo.

 • Državni sekretar dr. Darij Krajčič ponovno na ogledu del na kraških požariščih

  Državni sekretar dr. Darij Krajčič se je sestal s predstavniki Zavoda za gozdove (ZGS) in predstavniki družbe Slovenski državni gozdovi (SiDG). Pogovor je tekel o napredku pri delu, ki je bilo na požarišču narejeno od obiska pred devetimi dnevi in preverjanju dogovorjenega. Ogledali so si tudi potek del na požariščih.

 • Tudi v barvah za tatuje se lahko skrivajo nevarne snovi

  V sodelovanju z Uradom Republike Slovenije za kemikalije smo pripravili nekaj koristnih nasvetov za vse, ki razmišljajo o tetovažah ali trajnem ličenju.

 • Približuje se rok za oddajo prošnje za bivanje študentov za študijsko leto 2022/2023

  16. avgust 2022 je rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in hkrati rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo.

 • Projekt obnove ljubljanske Drame premaknjen z mrtve točke

  Ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko si je skupaj s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom ogledala dotrajane prostore Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana.

 • Evropska sredstva za energetsko prenovo Dijaškega doma Vič

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila skoraj 1,4 milijona evrov evropskih sredstev za projekt »Energetska sanacija Dijaškega doma Vič«.

 • Objavljene spremembe Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru

  Na Ministrstvu za notranje zadeve smo pripravili spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvrševanju zakona o matičnem registru (pravilnik) v delu, ki se nanaša na izdajo obrazcev, ki se uporabljajo ob sklenitvi zakonske zveze. Pravilnik, vključno z novimi obrazci (listine o sklenitvi zakonske zveze in izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi), je danes objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije. Veljati začne 15. dan po objavi, to je 27. avgusta 2022. Istospolni pari pa lahko že sedaj sklepajo zakonske zveze.

 • Evropska komisija vabi k pripravi predloga predpisa o zdravju tal

  Evropska komisija je pričela s spletnim javnim posvetovanjem v okviru priprave evropskega predloga predpisa o zdravju tal, ki bo trajalo do 24. oktobra 2022.

 • Pojasnilo o odvozu povoženih živali s cest in železnice

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin pojasnjuje, da je bila zaradi nemotenega odvoza povoženih živali s cest in železnic sprejeta odločitev, da se zagotovi odvoz teh živali v okviru javne veterinarske službe.

 • Letne pravice se podaljšujejo po uradni dolžnosti

  Centri za socialno delo (CSD-ji) so v mesecu avgustu pričeli s povečanim obsegom odločanja o pravicah iz javnih sredstev, saj se ob začetku šolskega oziroma študijskega leta in prvih vpisov otrok v vrtec, vlaga večina vlog za letne pravice iz javnih sredstev. Ob tem na ministrstvu izpostavljamo, da veljajo različna pravila glede podaljševanja letnih in mesečnih pravic. Letne pravice, ki iztečejo, CSD-ji podaljšujejo po uradni dolžnosti.

 • Evropska sredstva za energetsko prenovo srednje šole v Ajdovščini

  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila dobrih 450 tisoč evrov evropskih sredstev za projekt »Celovita energetska sanacija stavb Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina«.

 • Tržni inšpektorat sodeluje v projektu “Label Compliance”

  Tržni inšpektorat skupaj z nadzornimi organi iz Avstrije, Nemčije in Bolgarije izvaja projekt nadzora energijskega označevanja hladilnikov in pomivalnih strojev. Projekt je v višini 90% financiran s strani Evropskega sveta za inovacije.

 • 20. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji dopisni seji med drugim prerazporedila in razporedila pravice porabe v letošnjem državnem proračunu.

 • Video

  Medgeneracijska solidarnost je nepogrešljivi del družbe blagostanja

  Predsednik vlade Robert Golob nadaljuje pogovore s civilno družbo. Tokrat se je z namenom krepitve medgeneracijske solidarnosti, ki temelji na socialni povezanosti med generacijami in izmenjevanju različnih oblik podpore, prvič sestal s predstavniki mladih oziroma starejših.

 • Pojasnilo glede balzamičnega kisa in Pravilnika o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline

  Slovenija (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano) je 2. 12. 2020 v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 poslala v notifikacijo na Evropsko komisijo osnutek Pravilnika o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline. Predlog novega pravilnika je pripravila zaradi manjše spremembe, ki se nanaša na standardizacijo kisa. Namen notifikacije (javne obravnave) tehnične zakonodaje v pripravi je preprečevanje ovir v trgovini na ozemlju EU.

 • Previdno pri kopanju v sušnih razmerah

  V teh vročih dneh je na vseh kopalnih vodah veliko kopalcev. Obenem se soočamo z izredno sušo in nizkimi vodostaji naših rek, jezer in bajerjev ter višjimi temperaturami vode. Opozarjamo na previdnost pri kopanju in k zavedanju, da veliko število kopalcev vodo še dodatno obremenjuje.

 • Za okrevanje in krepitev odpornosti države po pandemiji covida-19 tudi evropska sredstva v obliki posojil

  Republika Slovenija je v nacionalnem Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO), ki ga je Svet EU potrdil konec julija 2021, opredelila za 705 milijonov evrov posojil ukrepov za okrevanje in krepitev odpornosti po pandemiji covida-19. Za namene izvajanja teh naložb sta Evropska unija in Republika Slovenija v začetku junija 2022 sklenili posojilno pogodbo, v kateri sta določili pogoje in način izvajanja teh sredstev. Podpisana pogodba je podlaga za izplačilo povratnih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost (angleško Recovery and Resilience Facility – RRF).

 • Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja na sejmu v Gornji Radgoni 2022

  Agencija bo na letošnjem sejmu v Gornji Radgoni (AGRA) prisotna z informatorji in vsebinskimi sodelavci, ki bodo na voljo udeležencem sejma za pogovor in morebitna vprašanja.