Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Dva od šestih potnikov z ladje na Japonskem danes zdrava prispela v Slovenijo

  Dva od šestih potnikov z ladje na Japonskem sta danes prispela v Slovenijo. Z veseljem obveščamo, da sta oba odvzeta brisa negativna. Ker želimo popolnoma izključiti možnost prenosa okužbe, jima je bila dana odločba o karanteni na domu. Oba se počutita dobro in sta vesela, da sta se po dolgem času in vseh zapletih vrnila domov.

 • Odločitve Vlade RS z 106. dopisne seje s področja MKGP

  Vlada je na današnji seji obravnavala in sprejela dve točki s področja MKGP

 • Zavajajoče oglaševanje izdelka Imosteon

  Zdravstveni inšpektorat RS opozarja na zavajajoče oglaševanje izdelka Imosteon in odsvetuje nakup izdelka na spletnih straneh, kjer je predstavljen kot zdravilo.

 • Slovenska gospodarska diplomacija po svetu: Pismo s Poljske

  V tokratnem mesečnem pismu slovenske gospodarske diplomacije po svetu vam Maja Šegota, ekonomska svetovalka na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Vašavi, predstavlja značilnosti poljskega gospodarstva, gospodarskega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Poljsko ter delovanje ekonomske svetovalke v tej državi.

 • Kdo se oglasi, ko pokličem na številko 112?

  Če se znajdete v stiski in potrebujete nujno medicinsko pomoč, pomoč gasilcev, nujno veterinarsko pomoč, pomoč gorskih, jamarskih reševalcev ali drugi reševalnih enot, pokličite na številko 112. Na klic se bo odzval operater v enem izmed 13 regijskih centrov za obveščanje (ReCO). Z delovanjem ReCO je tako zagotovljena dostopnost nujne medicinske pomoči, hitro aktiviranje reševalcev ter ustrezno odzivanje različnih reševalnih služb ob naravnih in drugih nesrečah.

 • Evropska sredstva za širokopasovna omrežja naslednje generacije

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za »Javni razpis za sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij naslednje generacije GOŠO 4«. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo javnega razpisa, znaša 29,5 milijona evrov, od tega 18,9 milijona evrov na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija in 10,6 milijona evrov na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval skoraj 23,6 milijona evrov. Razpis bo v kratkem objavilo Ministrstvo za javno upravo.

 • Ministrstvo za infrastrukturo objavilo poziv za javno-zasebno partnerstvo pri obratovanju mariborskega letališča

  Ministrstvo za infrastrukturo je na spletni strani objavilo poziv potencialnim promotorjem, da oddajo svoje vloge o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za dolgoročno obratovanje Letališča Edvarda Rusjana Maribor.

 • Javna obravnava spremembe Zakona o varstvu okolja podaljšana do 6. 3.

  Ministrstvo za okolje in prostor obvešča vse zainteresirane, da podaljšuje javno obravnavo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja za dodatna dva tedna, do 6. 3. 2020.

 • Zavod RS za zaposlovanje bo tudi v letu 2020 socialnim podjetjem omogočil izvajanje Učnih delavnic

  Program Učne delavnice je namenjen vključevanju ranljivih skupin v praktična usposabljanja v socialnih podjetjih ter razvoju dejavnosti in zaposlovanju v obstoječih socialnih podjetjih z namenom socialne, poklicne in delovne rehabilitacije brezposelnih, ki potrebujejo poglobljeno obravnavo.

 • Minister Zajc: »Vsebina uredbe o sežigalnicah odpadkov je prenesena iz evropske direktive, velja in je ne moremo zadržati«

  Minister za okolje in prostor Simon Zajc je sprejel predstavnike Šaleškega EKO gibanja, ki so mu predali zbrane podpise Zahteve za zadržanje Uredbe o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov.

 • Odločitve 106. dopisne seje Vlade RS s področja Ministrstva za okolje in prostor

  Vlada je na 106. dopisni seji obravnavala pet točk s področja Ministrstva za okolje in prostor.

 • Odziv ministra Simona Zajca na problematiko kopičenja odpadne embalaže in komunalnega blata

  Minister Simon Zajc se je na novinarski konferenci odzval na problematiko kopičenja odpadne embalaže in komunalnega blata. »Sprememba Zakona o varstvu okolja (ZVO -1K), ki je prav zdaj v javni obravnavi, dobro ureja problematiko kopičenja odpadne embalaže«, poudarja minister.

 • Nadzor nad SEVESO obrati v letu 2019

  Ljubljana, 20. februar 2020. Inšpektorat RS za okolje in prostor je leta 2019 izvedel nadzore 42 SEVESO obratov, od tega 31 obratov večjega tveganja za okolje in 11 obratov manjšega tveganja za okolje. V skupino 'SEVESO' obratov štejemo obrate večjega ali manjšega tveganja za okolje, ki imajo svoje dejavnosti povezane z ravnanjem, proizvodnjo, uporabo ali skladiščenjem nevarnih snovi. Da bi zmanjšali možnost nesreč v teh obratih, jim inšpektorji za okolje in naravo namenjajo posebno pozornost.

 • Zaprisegla šesta generacija pomožnih policistov

  V Policijski akademiji je danes, 20. februarja 2020, zaprisegla že 6. generacija pomožnih policistk in policistov. 47 novih pomožnih policistk in policistov se je pridružilo 485 pomožnim policistom, ki že pomagajo policiji izpolnjevati njene naloge.

 • Evropska sredstva za ureditev obrtne cone Ugar v Ribnici

  V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organu upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, smo izdali odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja in rekonstrukcija komunalne in cestne infrastrukture v obrtni coni Ugar« v Ribnici. Vrednost projekta znaša 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 1,5 milijona evrov.

 • Povabilo na strokovni dialog Uprave za probacijo v zvezi s pripravo javnega naročila za izvedbo razvoja modela ocenjevanja dejavnikov tveganja

  Uprava za probacijo (UPRO) vabi vse zainteresirane izvajalce na strokovni dialog v zvezi s pripravo javnega naročila, katerega predmet je izdelava modela ocenjevanja dejavnikov tveganja.

 • Omejena časovna veljavnost kartic vozniškega dovoljenja

  Imetniki vozniških dovoljenj na tridelnih roza obrazcih morate ta dovoljenja zamenjati najkasneje do 19. januarja 2023.

 • Slovenskim podjetjem omogočeno poslovanje preko Amazon Europe

  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v zadnjih mesecih intenzivno delalo na omogočanju poslovanja slovenskim podjetjem preko spletne platforme Amazon Europe. Končna rešitev in začetek poslovanja je bilo sicer napovedano za november, vendar se je, zaradi vzpostavitve boljše uporabniške izkušnje podjetij, rok zamaknil. Slovenskim podjetjem je tako od danes naprej omogočeno poslovanje preko Amazon Europe.

 • Konec javne obravnave dopolnjenega osnutka NEPN in njegovega okoljskega poročila

  16. februarja 2020 se je zaključila javna obravnava dopolnjenega osnutka Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN 4.1) in njegovega okoljskega poročila. Ministrstvo za infrastrukturo intenzivno pregleduje prejete pripombe in pripravlja novo verzijo NEPN (5.0).

 • TAIEX študijski obisk delegacije iz Egipta

  Na Tržnem inšpektoratu smo med 17. do 19. februarja 2020 preko organizacije TAIEX na študijskem obisku gostili delegacijo Egipta.

Iskalnik