GOV.SI

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Državni sekretar na praznovanju 40. letnice delovanja Koroškega doma starostnikov Črneče

  Državni sekretar dr. Tomaž Pliberšek se je danes udeležil praznovanja ob 40. letnici delovanja Koroškega doma starostnikov Črneče – Dravograd. Ob tem je poudaril, da je dom skozi leta postal primer dobrega institucionalnega varstva na Koroškem in v Sloveniji.

 • S sredstvi Evropskega socialnega sklada v Sloveniji izvajamo številne aktivnosti za spodbujanje poklicnih spretnosti

  Danes se zaključuje Evropski teden poklicnih spretnosti. Po celotni Evropi so številne organizacije gostile prireditve in dejavnosti, ki poudarjajo prednosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter razvoj različnih poklicnih spretnosti. Dogodek je dobra priložnost za promocijo poklicnega izobraževanja in usposabljanja. V Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) smo v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad do danes potrdili različne javne razpise in programe za spodbujanje poklicnega usposabljanja v višini 40,5 milijona evrov Evropskega socialnega sklada (ESS).

 • Javni razpis »Krepitev kompetenc mladih skozi aktivno državljanstvo za večjo zaposljivost«

  Cilj javnega razpisa je s pomočjo usposabljanj krepiti kompetence mladih, kar prispeva k povečevanju deleža zaposlenih mladih po izhodu iz operacije ter prispeva k znižanju brezposelnosti mladih. V operacije bo skupaj vključenih najmanj 546 mladih brezposelnih, od tega 217 mladih v vzhodni in 329 mladih v zahodni kohezijski regiji.

 • Slovenski zunanji minister na Cipru

  Zunanji minister dr. Miro Cerar se je od 17. do 18. oktobra 2019 na povabilo ciprskega zunanjega ministra Nikosa Christodoulidesa mudil na uradnem obisku v Republiki Ciper. Spremljali so ga predstavniki slovenskih podjetij, ki so se udeležili poslovnega foruma, ki je danes potekal na Cipru.

 • Sodelovanje na posvetu o varnosti cestnega prometa

  Varnost v cestnem prometu je pomembno družbeno vprašanje, ki mu tudi Ministrstvo za pravosodje namenja posebno pozornost.

 • Evropska sredstva za digitalno transformacijo

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitvi o finančni podpori za javni razpis »Spodbude za digitalno transformacijo MSP«, ki ga bo danes objavilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Za 12,4 milijona vreden javni razpis bo sredstva prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

 • Slovenija prejela opomina glede odpadnih baterij in akumulatorjev ter o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

  Slovenija je s strani Evropske komisije (EK) prejela dva uradna opomina, in sicer neizpolnitev obveznosti iz Direktive 2006/66/EGS o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter iz Direktive 2000/53/ES o izrabljenih vozilih ter neizpolnjevanje obveznosti iz Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. Rok za odgovora Evropski komisiji je dva meseca.

 • Jutri svoja vrata odpirajo rejci drobnice

  Zveza društev rejcev drobnice vabi vse zainteresirane da jutri, v soboto, 19. 10., obiščete eno izmed štirinajstih kmetij, na katerih redijo drobnico, da si ogledate način reje in seveda pokusite njihove izdelke.

 • Državni sekretar Marko Maver: »Odločitev za prehod na trajnostno mobilnost podjetja spada med odločitve, da delamo prave stvari za prihodnost«

  Državni sekretar Marko Maver je nagovoril udeležence strokovnega dogodka »E-mobilnost in trajnostna mobilnost – priložnost za podjetja«. Izpostavil je, da odločitev za prehod na trajnostno mobilnost podjetja spada med odločitve, da delamo prave stvari, ne le za danes, ampak predvsem, ker je to pomembno za prihodnost.

 • Poziv k pravilni oddaji ustrezne vloge za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu

  Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja poziva vse vlagatelje, ki izpolnjujejo pogoje iz Odloka o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu, da pred oddajo vloge ustrezno uredijo vpis v RKG in da vloge pošiljajo s priporočeno poštno pošiljko.