Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Ponastavi
 • Odziv o včerajšnjem nenapovedanem nadzoru KNOVS v Policiji

  Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar najostreje obsoja včerajšnji nadzor Komisije državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (KNOVS) na Policiji, s tem, ko so zahtevali podatke, do katerih skladno z zakonskimi predpisi niso upravičeni, so zlorabili svoja pooblastila in pristojnosti. Očitno je, da so želeli delovati politično in tako zlorabiti KNOVS v politične namene. To je v demokratični in pravni državi, kar Republika Slovenija nedvomno je, nedopustno in nesprejemljivo.

 • Uvedba dajatev za odjavljeno vozilo

  Zaradi varovanja okolja je potrebno poskrbeti za učinkovitejše ravnanje z odjavljenimi oziroma izrabljenimi vozili. Za doseganje tega cilja se uvaja novo dajatev na odjavljeno vozilo, ki jo bodo plačevali lastniki odjavljenih vozil, če v enem letu po odjavi vozila iz prometa, vozila ne bodo ponovno registrirali ali predali v razgradnjo pooblaščenim izvajalcem.

 • Vlada se je seznanila s situacijo v zvezi s pojavom novega koronavirusa

  Vlada Republike Slovenije se je na današnji dopisni seji seznanila s situacijo v svetu in Sloveniji v zvezi s pojavom novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19). Za nov koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) se uporabljajo ukrepi določeni z Zakonom o nalezljivih boleznih (ZNB). Ukrepi iz ZNB se uporabljajo glede na trenutno stanje ogroženosti zdravja prebivalstva Republike Slovenije in ob upoštevanju načela sorazmernosti. Do današnjega dne v Republiki Sloveniji nismo potrdili primera obolelega s koronavirusom, prav tako nimamo oseb, ki bi jih repatriirali iz Vuhana v provinci Hubei.

 • V Državnem zboru potekala obeležitev mednarodnega leta zdravja rastlin in delovanje prvih EU referenčnih laboratorijev

  Ministrica dr. Aleksandra Pivec se je danes v Državnem zboru udeležila obeležitve Mednarodnega leta zdravja rastlin in delovanja prvih evropskih referenčnih laboratorijev v Nacionalnem inštitutu za biologijo-NIB. Leto 2020 je mednarodno leto zdravja rastlin in z obeleževanjem opozarjamo na pomen zdravja rastlin. Pri zagotavljanju varnih rastlin imajo iz strokovno-znanstvenega vidika pomembno vlogo tudi refernčni laboratoriji.

 • V Ministrstvu za notranje zadeve redno plačujemo obvezne prispevke za socialno varnost iz delovnega razmerja

  Prejšnji teden smo bili s strani Sindikata policistov Slovenije seznanjeni, da pri posameznih zaposlenih evidenca vplačil prispevkov izkazuje, da ti niso poravnani.

 • Srečanje z direktorjem ITF - Ustanove za krepitev človekove varnosti

  Danes, 18. februarja 2020, je Ministrstvo za notranje zadeve obiskal direktor ITF – Ustanove za krepitev človekove varnosti Tomaž Lavrenčič. Sprejela sta ga minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in generalna direktorica policije mag. Tatjana Bobnar.

 • Prihodnji ponedeljek se začne letošnja kampanja oddaje zbirnih vlog – na voljo 230 milijonov eur

  V ponedeljek, 24. februarja, se začenja letošnja kampanja izpolnjevanja in oddaje zbirnih vlog. Danes je generalni direktor Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja mag. Miran Mihelič podal bistvene informacije o letošnji kampanji, ob tem pa predstavil tudi delo Agencije v minulem letu ter druge aktualne zadeve.

 • Pri prilagajanju vloge Evropskega semestra tudi iskanje ravnotežja med trajnostnimi cilji in makroekonomsko stabilnostjo

  Finančni ministri EU so na današnjem zasedanju v Bruslju sprejeli sklepe o Letni strategiji trajnostne rasti 2020, ki v luči nove, bolj zelene paradigme rasti naslavljajo tudi prilagoditev vloge Evropskega semestra. Ministri se strinjajo s postopno vključitvijo ciljev trajnostnega razvoja v proces usklajevanja ekonomskih in fiskalnih politik, hkrati pa opozarjajo, da mora ta primarno ostati osredotočen na zagotavljanje makroekonomske stabilnosti in vzdržne rasti.

 • Prednajava razpisa ERA CoBioTech 3rd Call »Bio-based replacement products, technologies and processes«

  V ERA CoBioTech tretjem javnem transnacionalnem razpisu za raziskovalne projekte na področju biotehnologije sodeluje 9 ministrstev in agencij, ki financirajo raziskovalno in inovacijsko dejavnost.

 • Slovenija izpolnila zavezo in namenila humanitarno pomoč Iraku

  Slovenija je namenila humanitarni prispevek v višini 40.000 EUR Mednarodnemu odboru Rdečega križa (ICRC) za nujno humanitarno pomoč Iraku. S tem je Slovenija v celoti izpolnila zavezo, ki jo je dala v okviru mednarodne konference za obnovo Iraka, februarja 2018 v Kuvajtu.

 • V letu 2019 inšpektorji skoraj vsak mesec obravnavali en primer kršitev ravnanja zavarovanimi živalskimi vrstami

  Ljubljana, 18. februar 2020. Zaradi suma nepravilnega ravnanja s prostoživečimi živalmi je Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor, v lanskem letu, uvedla deset inšpekcijskih in prekrškovnih postopkov. Inšpektorat je eden od organov, ki nadzira spoštovanje in izvajanje predpisov, ki v Evropi urejajo varstvo in zaščito za več kot 30.000 vrst živali in rastlin, njihovih delov in izdelkov iz njih.

 • Priprava NRRI 2021-2030

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pripravlja nov Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur za obdobje 2021-2030 (NRRI).

 • Konj Winetou in pes Mars iščeta nov dom

  Po metodi javnega zbiranja ponudb v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji, prodajamo službenega konja in psa.

 • Krnjenje neodvisnosti medijev in napadi na novinarje so resen izziv demokracije

  Nihče ne more opravljati svojega dela v skladu z najvišjimi poklicnimi standardi, če ni varen. To velja tudi za novinarje.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada RS sprejela mnenje k predlogu za sprejem avtentične razlage 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. Vlada predloga za sprejem avtentične razlage ne podpira.

 • Svet za splošne zadeve o večletnem finančnem okvirju EU

  Državni sekretar Matej Marn se je udeležil Sveta EU za splošne zadeve, ki je v okviru priprav zasedanja Evropskega sveta obravnaval pogajalski okvir glede večletnega finančnega okvira EU (VFO). Predstavljeni kompromisni predlog predsednika Evropskega sveta Michela za Slovenijo ni ustrezen, ker ne naslavlja ključnih prioritet Slovenije v pogajanjih.

 • Minister dr. Cerar za krepitev vloge EU pri vzpostavitvi premirja v Libiji in finančno pomoč za Albanijo

  Države članice so na današnjem zasedanju Sveta za zunanje zadeve (FAC) razpravljale o krepitvi odnosov med EU in Afriško Unijo, stanju v Libiji ter o krepitvi odnosov med EU in Indijo. Pred zasedanjem FAC je italijanski zunanji minister Di Maio gostil neuraden zajtrk s predsednikom vlade Albanije Edijem Ramo, delovno kosilo pa je bilo namenjeno nadaljevanju pogovorov o odnosih EU Indija z ministrom za zunanje zadeve Indije dr. Subrahmanyam Jaishankar.

 • Začetek pregleda zaščitnih ukrepov na uvoz nekaterih izdelkov iz jekla

  Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/159 so bili 31. januarja 2019 uvedeni dokončni zaščitni ukrepi za nekatere izdelke iz jekla. V uvodni izjavi 161 Izvedbene uredbe je določeno, da bo Evropska komisija glede na interes Unije morala prilagoditi raven ali dodelitev tarifne kvote v primeru sprememb okoliščin v obdobju uvedbe ukrepov.

 • Zavezanci morajo poročila za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 oddati do 15. aprila

  Prejemniki sredstev za ukrepe Programa razvoja podeželja 2014-2020 morajo poročila o izpolnjevanju obveznosti za leto 2019 oddati do 15. aprila 2020. Poročanje se bo tudi letos izvajalo izključno v elektronski obliki, in sicer preko aplikacije »Razvoj podeželja – poročila«.

 • Zaseg tobačnih listov

  Uslužbenci Finančne uprave Republike Slovenije so konec januarja 2020 pri nadzoru cestnega prometa v Podlehniku zasegli 11.800 kg neprijavljenih tobačnih listov. Za navedeno blago, mora oseba na podlagi Zakona o trošarinah, gibanje takšnega blaga prijaviti davčnemu organu pred vnosom blaga na ozemlje Slovenije ali pred odpremo blaga iz skladišča v Sloveniji.

Iskalnik