Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Zaključen

  Oktober - mesec požarne varnosti v letu 2022

  V letu 2022 je tema projekta preprečitev požara na baterijah in poteka pod sloganom "Tudi baterije lahko zagorijo. Preprečite požar baterij".

 • V teku

  Ciljni raziskovalni program (CRP-2)

  Urad Republike Slovenije za meroslovje (Urad) sodeluje s temami na Javnih razpisih za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP), ki jih objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji (ARRS). V okviru projekta Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike bo Urad pridobil podlage, s pomočjo katerih bo lahko identificiral meroslovne potrebe uporabnikov v Republiki Sloveniji na omenjenih področjih.

 • V teku

  Projekt E-ARK

  Pod okriljem projekta E-ARK šestindvajset partnerjev nadaljuje z razvojem evropskega gradnika eArhiviranje, ki uporabnikom ponuja nabor programskih orodij in procesov, s področja arhiviranja in dolgoročnega hranjenja podatkov

 • V teku

  Obvoznica Slovenske Konjice-Oplotnica

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 18. avgusta 2022 izdala odločitev o podpori za projekt »Obvoznica Slovenske Konjice–Oplotnica«, katerega investicijska vrednost znaša 3,6 milijonov evrov in bo v višini 1,95 milijonov evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 • V teku

  SLO4D

  Namen celotnega projekta Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D) je horizontalna digitalna povezanost prostora, okolja, nepremičnin, voda in narave, ki bo omogočila pametno upravljanje s prostorom kot omejenim naravnim virom ter nižjo pozidanostjo novih zemljišč in s tem povečano odpornostjo na podnebne spremembe.

 • V pripravi

  Skupna evropska infrastruktura podatkov in storitev

  Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport namerava v okviru nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost, konkretneje v okviru komponente Digitalne transformacije gospodarstva izvesti projekt »Evropska skupna infrastruktura za podatke in storitve« (ang. European Common Data Infrastructure and Services, IPCEI-CIS).

 • V pripravi

  Evropska infrastruktura za storitve veriženja blokov

  Z vozliščem Evropska infrastruktura za storitve veriženja blokov (ang. European Blockchain services infrastructure, EBSI) bo vzpostavljena ustrezna testna infrastruktura za verige podatkovnih blokov, kar bo prispevalo k bolj zanesljivim čezmejnim in nacionalnim ter lokalnim storitvam.

 • V pripravi

  Mikroelektronika-2: Polprevodniki in mikro čipi

  Čezmejni večdržavni projekt skupnega evropskega interesa (ang. Important Projects of Common European Interest, IPCEI) »Mikroelektronika-2« krepi zmožnost držav članic EU pri vzpostavitvi in povečanju avtonomije in odpornosti EU na področju verig vrednosti polprevodnikov, v katerem namerava sodelovati tudi Slovenija, in sicer v sklopu nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost - Digitalna transformacija gospodarstva.

 • Zaključen

  Osnovna podpora pri integraciji za razseljene osebe iz Ukrajine z začasno zaščito v Sloveniji

  Projekt, financiran iz Sklada za bilateralne odnose, je namenjen zagotavljanju informiranja o pravicah in dolžnostih oseb z začasno zaščito, orientacijskem programu v obsegu 12 ur ter opismenjevanju in učni pomoči oseb z začasno zaščito.

 • V teku

  PARC

  Glavni namen projekta Partnerstvo za oceno tveganja zaradi kemikalij (PARC) je razvoj in implementacija naslednje generacije ocene tveganja zaradi kemikalij, ki vključuje tako zdravje ljudi kot tudi okolje.

 • V teku

  Projekt e-ARH.si: NOO 2022–2025

  Slovenski javni elektronski arhiv, kratko e-ARH.si, predstavlja kompleksno okolje, ki je namenjeno e-arhiviranju arhivske kulturne dediščine in posega v vse življenjske cikle dokumentov, od njihovega nastanka pri ustvarjalcih, vrednotenja, prevzemanja v pristojne javne arhive, strokovno obdelavo, dolgoročno ohranjanje v skladu z veljavno zakonodajo ter njegovo uporabo.

 • V teku

  »E-oskrba na domu«

  Predmet javnega razpisa je sofinanciranje in promocija storitev E-oskrbe v podporo samostojnemu in varnemu bivanju na domu za polnoletne osebe, zlasti osebe stare 65 let ali več, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena oziroma bivajo pretežni del dneva sami in ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe.

 • V teku

  Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D)

  Geodetska uprava Republike Slovenije (GURS), Ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP), Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) in Direkcija Republike Slovenije za vode (DRSV) v okviru Načrta za okrevanje in odpornost izvajajo projekt Zeleni slovenski lokacijski okvir (SLO4D) v obdobju 2021 – 2026.

 • V teku

  Evropski projekt "Reorganizacija informacijsko-komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z uporabo umetne inteligence"

  Projekt »Reorganizacija informacijsko-komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami z uporabo umetne inteligence« (kratica SI DRM AI – Reorganization of Information and Communication System in the field of Disaster Risk Management with the use of Artificial Intelligence) smo pridobili na razpisu Evropske komisije – Generalnega direktorata za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (DG ECHO).

 • V teku

  Resolucija o nacionalnem programu visokega šolstva 2030

  Z jasno zastavljenimi cilji delovanja v okviru EU bo Slovenija v svetovnem merilu uspešna in na znanju temelječa družba, kar bo dosegla z odličnim visokim šolstvom in odlično raziskovalno dejavnostjo znotraj visokošolskih zavodov in raziskovalnih inštitutov ter odgovorno akademsko, institucionalno in ekonomsko avtonomijo. To bo zagotavljalo pridobivanje konkurenčnega in kakovostnega kadra za potrebe trga dela prvenstveno v Sloveniji kot tudi širše v EU.

 • V teku

  Projekt "Sistem za odzivanje na okoljska tveganja in nesreče v Severnem Jadranu" NAMIRS

  Z virtualnim uvodnim sestankom, ki se je odvil 10 marca 2002, se je začelo izvajanje projekta »Sistem za odzivanje na okoljska tveganja in nesreče v Severnem Jadranu« (kratica NAMIRS – North Adriatic Maritime Incidents Response System). Na sestanku je bila vzpostavljena podlaga za sodelovanje med projektnimi partnerji in potrjen vsebinski in terminski načrt izvedbe projekta.

 • V teku

  Evropski projekt »Varni in enaki ob naravnih in drugih nesrečah«

  Projekt »Varni in enaki ob naravnih in drugih nesrečah« (angleško Safe and Equal in EMErgencies - SEE ME) je Uprava za zaščito in reševanje skupaj s projektnimi partnerji pridobila na razpisu Evropske komisije – Generalnega direktorata za evropsko civilno zaščito in evropske operacije humanitarne pomoči (DG ECHO).

 • V teku

  EUROGRADUATE – Evropska pobuda spremljanja diplomantov

  Potrebne so… »(…) kakovostne informacije o tem, kaj diplomanti počnejo po pridobitvi kvalifikacije ali opustitvi izobraževanja in usposabljanja, da bi lahko razumeli vzroke težav z zaposljivostjo diplomantov v določenih regijah in gospodarskih sektorjih ali diplomantov določenih disciplin visokega šolstva ali poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter našli rešitve za tovrstne težave.“ Iz priporočil Sveta Evropske unije z dne 20. novembra 2017 o spremljanju diplomantov.

 • Zaključen

  Plečnikovo leto 2022

  Ob 150-letnici rojstva arhitekta Jožeta Plečnika je Vlada Republike Slovenije razglasila leto 2022 za Plečnikovo leto. Nedavni vpis izbranih Plečnikovih del v Ljubljani na UNESCO Seznam svetovne kulturne in naravne dediščine je visoko mednarodno priznanje za varovanje in vrednotenje arhitekturne dediščine, pomembne za človeštvo, obenem pa zaveza za njeno še skrbnejše varovanje in vključevanje v sodobno življenje.

 • V teku

  Potujoča razstava Plečnikova Ljubljana

  Večjezična potujoča razstava Plečnikova Ljubljana je nastala leta 2017, ob 145. obletnici Plečnikovega rojstva. Namenjena je bila mednarodni promociji dediščine arhitekta in v podporo nominaciji Plečnikovih dela za vpis na Seznam svetovne dediščine. Potujoča razstava je doslej uspešno gostovala v mnogih krajih po svetu, od Madrida do Moskve in od Toronta do Sao Paola. Razstava, ki sta jo pripravila Muzej za arhitekturo in oblikovanje ter Muzeji in galerije mesta Ljubljana – Plečnikova zbirka pod pokroviteljstvom Ministrstva za kulturo, bo v posodobljeni obliki na ogled tudi v Plečnikovem letu 2022.