Skoči do osrednje vsebine

Simbolična slika - kolaž iz petih slik: drog električnega daljnovoda, žitno klasje, hrana, ročke avtomata za točenje goriva, termostatski ventil radiatorja
Zaradi rasti cen goriv, elektrike in repromateriala je vlada sprejela ukrepe v višini skoraj 22,3 milijona evrov, s katerimi bo pomagala kmetijskemu in ribiškemu sektorju pri soočanju z višjimi stroški proizvodnje in pridelave. Ukrepi se nanašajo na tri sklope: pomoč sektorju mleka, pomoč pri pogonskih gorivih za kmetijstvo in ribištvo ter pomoč na področju repromateriala (gnojil).

Vlada je za kmete in ribiče pripravila paket ukrepov, ki bodo omogočali nadaljnjo proizvodnjo hrane in blažili posledice dviga cen goriv, elektrike in repromateriala. V letu 2022 bo v celoti izplačanih skoraj 22,3 milijona evrov (od tega nekaj več kot 1,7 milijona evrov evropskih sredstev). 7,5 milijona evrov (od tega 5,2 milijona evrov evropskih sredstev) pomoči bo izplačanih v letu 2023. 

  • 5,2 milijona evrov v podporo proizvajalcem mleka za približno štiri tisoč kmetij, ki redijo krave molznice (okvirno 60 evrov/kravo molznico; rok izplačila: do 30. septembra 2022).
  • 2,1 milijona evrov finančnih nadomestil zaradi visokih cen energentov vsem, ki so bili v letu 2021 upravičeni do vračila trošarine za energente, porabljive za kmetijsko mehanizacijo (dvomesečna pomoč v višini 0,2 evra/liter goriva (minimalno 40 evrov); 6,67 evra/hektar za površine njive, njive za rejo polžev, jagode na njivi, trajnih rastlin na njivskih površinah, rastlinjaka, rastlinjaka s sadnimi rastlinami, matičnjaka, trajnega travnika, hmeljišča v premeni, ekstenzivnega sadovnjaka, travinj z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi, začasnih travinj in kmetijskega zemljišča v pripravi; 14 evrov/hektar za površine vinograda, intenzivnega sadovnjaka, hmeljišča, oljčnika ali ostalih trajnih nasadov).
  • 15 milijonov evrov za sofinanciranje kmetijskega repromateriala v višini od 50 do 35 tisoč evrov/kmetijo (Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi za primarno kmetijsko proizvodnjo).
  • 6.251 evrov finančne pomoči zaradi visokih cen energentov za predvidoma 14 ribičev, ki so za leto 2021 prejeli vračilo trošarine za energente, ki se v okviru opravljanja dejavnosti porabijo za pogon ribiških plovil (Odlok o finančnem nadomestilu stroškov v ribištvu zaradi visokih cen energentov, ki se porabijo za pogon ribiških plovil).
  • Minimalno 7,5 milijonov evrov začasne podpore Evropskega kmetijskega sklada kmetijam in MSP, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem in razvojem kmetijskih proizvodov (rok izplačila: 15. oktobra 2023).

Pomoč bo upravičencem izplačana bodisi na podlagi vloge bodisi na podlagi podatkov, ki jih bo iz uradnih evidenc pridobila Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja.

V okviru pomoči gospodarstvu bodo lahko podjetja, ki so registrirana za akvakulturo, pridobila državno pomoč po Začasnem okviru do največ 72.000 evrov na posamezen poslovni subjekt.