Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  • Na povabilo vodstva Krajinskega parka Goričko je minister dr. Jože Podgoršek danes obiskal grad Grad. Ministru so razkazali grad, predstavili aktivnosti, ki jih izvajajo ter razvojne načrte. V pogovoru je bila pozornost usmerjena na zaključevanje strateškega načrta skupne kmetijske politike in v njem posebnosti, ki so pomembne za krajinski park. Govorili so tudi o upravljanju s kmetijskimi zemljišči, izvajanju projektov za ohranjanje narave, biotske raznovrstnosti in ekosistemskih koristi ter o prihodnost parka.

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis za oddajo vloge za ukrep Vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša do 50.120 evrov, kar ustreza sofinanciranju petih učnih čebelnjakov.

  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo predlog Uredbe o ukrepu dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja (PRP) za obdobje 2014 – 2020 v letu 2022. Predlog Uredbe je podlaga za nadaljevanje izvajanja ukrepa dobrobit živali (DŽ) v letu 2022, ki se izvaja že od leta 2014.

Aktualno

Dogodki

 
Krakov, Poljska

Konferenca Treh morij

Na povabilo Grzegorza Pude, ministra za kmetijstvo in razvoj podeželja Poljske, se bo minister dr. Jože Podgoršek udeležil konference ministrov pobude Tri morja.

 
Avdio vizualni dogodek

Neformalno zasedanje direktorjev, odgovornih za strateške načrte

V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU bo v nizu dogodkov, posvečenih prioritetnemu dosjeju skupna kmetijska politika, potekal avdio vizualni neformalni sestanek generalnih direktorjev, odgovornih za nacionalne strateške načrte nove skupne kmetijske politike.