Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 • Informacije potrošnikom morajo biti zagotovljene - potrošniki, berite označbe na živilih!

 • Zagotavljanje varnosti hrane je soodgovornost vseh deležnikov v agroživilski verigi

  V teh vročih poletnih dneh je dobra higienska praksa pri ravnanju s hrano še posebej pomembna. Hrana je varna, kadar je ustrezna za uživanje in ne ogroža zdravja, kar predstavlja eno od osnovnih pravic potrošnikov. V agroživilski verigi so deležniki, kmetje, živilsko-predelovalna industrija, trgovci in distributerji, strokovne inštitucije, pristojni državni organi ter tudi vsi mi kot potrošniki. Vsak z vidika svojih pristojnosti je soodgovoren za zagotavljanje varnosti! Ključno je znanje, sodelovanje in komuniciranje med vsemi deležniki.

 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) bo danes v Uradnem listu objavilo Javni razpis za operacijo naložbe v predindustrijsko predelavo lesa iz PRP 2014-2020 za leto 2020. Za ta namen je razpisanih 4,5 mio EUR nepovratnih sredstev. Cilj razpisa je vzpostaviti nove obrate za predindustrijski obseg predelave lesa, ki bodo poleg žagarske ali druge dejavnosti opravljali tudi aktivnosti.

Aktualno

 • 10 milijonov evrov za naložbe v kmetijska gospodarstva

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes v Uradnem listu objavilo javni razpis iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva v višini 10 milijonov evrov, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe. Vložitev vloge poteka od 31. avgusta 2020 do vključno 4. novembra 2020 do 24. ure.

 • Odločitve s 75. dopisne seje Vlade RS s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane

  Vlada RS je na 75. dopisni seji obravnavala in sprejela pet točk s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 • Začela se je sezona jabolk – posegajmo po lokalnem sadju!

  Slovenija ima enkratne pogoje za pridelavo resnično kakovostnih jabolk. Naša dežela je obdarjena z vrhunsko klimo in zemljo za pridelovanje jabolk. Glede trdote in vsebnosti sladkorjev, ki zagotavljajo optimalno zrelost, so slovenska jabolka resnično nadpovprečna. To potrjujejo tudi meritve kakovosti.

Iskalnik