GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Ministrstva se ustanovijo za opravljanje upravnih nalog na enem ali več upravnih področjih. V Sloveniji deluje 14 ministrstev, ki pokrivajo vsebinsko različna delovna področja. Ministrstvo vodi in predstavlja ministrica ali minister, ki poleg tega tudi izdaja predpise in druge akte ter sprejema odločitve z delovnega področja ministrstva.