Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za pravosodje

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

 • V Uradnem listu, številka 5/21 z dne 14. 1. 2021 je bila objavljena odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije, številka U-I-304/20-9 z dne 17. 12. 2020, s katero je Ustavno sodišče Republike Slovenije ugotovilo neustavnost drugega odstavka 66. člena Zakona o prekrških in odločilo, da se do odprave ugotovljene protiustavnosti ne uporablja besedilo iz drugega odstavka 66. člena ZP-1, ki se glasi: »če je bila izrečena višja globa od najnižje predpisane za prekršek ali če je bila izrečena globa, ki je predpisana v večkratniku ali v odstotku (četrti in peti odstavek 17. člena), ali če sta bila izrečena odvzem predmetov ali odvzem premoženjske koristi v vrednosti, ki presega 400 EUR«.

 • Svetovalca za digitalizacijo na ministrstvu za pravosodje, Igor Kolar in Gregor Plantarič, sta na današnjem predavanju študentom Fakultete za upravo predstavila ključne dosežke in prednosti procesa digitalizacije pravosodja. Kot je v uvodnem nagovoru povedala ministrica za pravosodje, mag. Lilijana Kozlovič, je digitalizacija ena prednostih nalog ministrstva, saj prinaša večjo učinkovitosti, transparentnost in dostopnost sodnega varstva končnim uporabnikom. »Poleg zagotavljanja sredstev pa je ena temeljnih nalog ministrstva za pravosodje zagotoviti ustrezne pravne podlage za zakonito uporabo tovrstnih sistemov, predvsem z vidika zagotavljanja varstva človekovih pravic,« je pojasnila pravosodna ministrica. Študente je nagovorila kot bodoče izvajalce nadgradnje projektov digitalizacije v pravosodju.

 • Po krajši prekinitvi, zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19, Center za izobraževanje v pravosodju nadaljuje z izvajanjem izpitnih rokov za pravniški državni izpit. Prvega razpisanega pisnega dela izpita se je v začetku tega tedna udeležilo 26 kandidatov.

Aktualno

 • Novoletna čestitka ministrice za pravosodje mag. Lilijane Kozlovič

  Dragi državljani, drage državljanke, ko pogledam leto, ki je za nami je bilo polno nemira in sprememb. Vendar nič ni tako spremenilo naših navad kot epidemija, najbolj smo pogrešali drug drugega. Leto si bomo zapomnili po negotovosti, ampak tudi po iskanju izzivov in po iskanju rešitev. Nenehno smo bili optimistični, da nam bo uspelo.

 • Novela zakona o izvršbi in zavarovanju poskrbela za najranljivejše skupine

  Vlada RS je na današnji seji potrdila predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ-M). Zakon prinaša vsebinske spremembe na več pomembnih področjih, predvsem tistih, ki zadevajo najranljivejše skupine posameznikov. Pomembna sprememba, ki jo prinaša ZIZ-M, sega na področje varstva potrošnikov. Novela prav tako izloča hišne živali iz izvršbe, ureja pa še en zelo občutljiv in pomemben sklop izvršilnega postopka, in sicer področje družinske izvršbe. Na Ministrstvu za pravosodje smo veseli, da je Vlada RS, še posebej v teh časih, ki najbolj prizadenejo ravno najbolj ranljive, potrdila predlog te novele.

 • Ministrica in generalni direktor podarila kocke Dobra roka otrokom na Pediatrični kliniki in URI Soča

  Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je danes skupaj z generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom s simbolično gesto razveselila male bolnike v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana in Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča.