GOV.SI

Ministrstvo za pravosodje

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

 • Dosežki Ministrstva za pravosodje v prvem letu tega mandata.

 • V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni je danes, 10. septembra 2019, potekala slovesnost ob praznovanju 60-letnice zavoda.

  Sodelavci zavoda Dob so zbrali pestro gradivo, predstavljeno v zborniku, v katerem se odraža 6. desetletij delovanja zapora. Zbornik bogatijo tudi arhivsko slikovno gradivo in osebna pričevanja nekdanjih zaposlenih v zavodu. V muzejski zbirki so predstavljene vsebine od zgodovinskega razvoja izvrševanja kazni, kazenske zakonodaje, do predstavitve današnjega zavoda Dob in Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij kot celote. Zbirki poseben pečat dajejo tudi razstavljeni eksponati.

Aktualno

 • Prisega okrajnega državnega tožilca na Ministrstvu za pravosodje

  Na ministrstvu za pravosodje je pred državnim sekretarjem Gregorjem Strojinom zaprisegel mag. Uroš Tomažič za okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju. Slavnostne zaprisege se je udeležil tudi generalni državni tožilec Drago Šketa.

 • Na Ministrstvu za pravosodje je danes potekal posvet z naslovom »Varnost pravosodnih organov«

  Na pobudo ministrice za pravosodje Andreje Katič je danes na Ministrstvu za pravosodje potekal posvet na temo zagotavljanja varnosti v pravosodnih organih.

 • Ministrica za pravosodje Andreja Katič Vrhovnemu sodišču RS v uporabo predala novo »zeleno« vozilo

  Danes je ministrica za pravosodje Andreja Katič predsedniku Vrhovnega sodišča mag. Damijanu Florjančiču v uporabo uradno predala novo »zeleno« vozilo. Ob predaji je ministrica Katič dejala: »V preteklih letih je na področju pravosodja prišlo do zanemarjanja materialnih pogojev za delo. To je vidno tako pri prostorih, kot tudi pri voznik parkih, kar pa je posledica gospodarske krize in pomanjkanja sredstev. Zato je ena od prioritet našega ministrstva, da zagotavljamo ustrezne materialne pogoje. Upam, da s tem novim vozilom delamo korake naprej in da bo lahko Vrhovno sodišče RS tudi na »zelen« način učinkovito in varno izvajalo svoje naloge.«