GOV.SI

Ministrstvo za pravosodje

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

 • Ministrstvo za pravosodje že dlje časa aktivno sodeluje z Ministrstvom za javno upravo pri vzpostavljanju dodanih elektronskih storitev za državljane. Tako smo marca 2019 na eUpravi registriranim uporabnikom omogočili vpogled v Skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu. Storitev je zelo odmevna in v praksi pogosto uporabljena. Od njene vzpostavitve pa do danes smo preko eUprave zabeležili skoraj 60.000 vpogledov v evidenco.

 • V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni je danes, 10. septembra 2019, potekala slovesnost ob praznovanju 60-letnice zavoda.

  Sodelavci zavoda Dob so zbrali pestro gradivo, predstavljeno v zborniku, v katerem se odraža 6. desetletij delovanja zapora. Zbornik bogatijo tudi arhivsko slikovno gradivo in osebna pričevanja nekdanjih zaposlenih v zavodu. V muzejski zbirki so predstavljene vsebine od zgodovinskega razvoja izvrševanja kazni, kazenske zakonodaje, do predstavitve današnjega zavoda Dob in Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij kot celote. Zbirki poseben pečat dajejo tudi razstavljeni eksponati.

Aktualno

 • Danes

  Ukinitev registra pooblaščenih vročevalcev

  20.10.2019 se je začel uporabljati pretežni del novele Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), torej tudi del, ki zadeva spremembe glede vročanja, v skladu s katerimi prenehajo opravljati dejavnost vročanja za sodišča pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje ministra za pravosodje za opravljanje vročanja in so vpisane v register pooblaščenih vročevalcev (pooblaščeni vročevalci).

 • Danes

  Ministrstvo za pravosodje išče rešitve za ureditev problematike ŠCNR

  ŠCNR naj bi opravljal pretežno raziskovalne in znanstvene naloge, ki pa, skladno z Zakonom o državni upravi, ne sodijo v delokrog oz. se ne pokrivajo z nalogami Ministrstva za pravosodje. Zato je ministrstvo, tudi v luči racionalizacije stroškov, v prvi polovici prvega leta mandata predlagalo Vladi Republike Slovenije razpravo o statusu in nadaljnjem delovanju omenjenega zavoda, saj je ustanovitelj ŠCNR vlada. Zavod je, skladno z zakonom, pri svojem delu samostojen.

 • Sodelovanje na posvetu o varnosti cestnega prometa

  Varnost v cestnem prometu je pomembno družbeno vprašanje, ki mu tudi Ministrstvo za pravosodje namenja posebno pozornost.