Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za pravosodje

Aktualno

  • Iskanje novih rešitev za izboljšanje položaja žrtev spolnega drugega nasilja

    Leta 2019 je bila sprejeta novela Zakona o kazenskem postopku (ZKP-N), ki je prinesla številne nove rešitve in institute na področju pravic žrtev kaznivih dejanj. Ministrstvo za pravosodje je takrat oblikovalo delovno skupino, v katero so bili vključeni predstavniki vseh organizacij in institucij, ki jih ta problematika zadeva, skupina pa je bdela nad uveljavitvijo novih rešitev v praksi.

  • 100 dni Vlade: krepimo vladavino prava

    Ministrstvo za pravosodje je v prvih 100 dneh Vlade, ki jo vodi dr. Robert Golob, izhajalo iz potrebe po okrepitvi vladavine prava. Pri tem sledimo spoštovanju načela zakonitosti, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter samostojnosti pravosodnih in drugih organov v Republiki Sloveniji. Večino naštetih ukrepov za krepitev vladavine prava smo izvedli ali začeli že v prvih 30-ih dneh mandata.

  • Zaprisega novih okrajnih državnih tožilk in tožilcev

    Pred ministrico za pravosodje dr. Dominiko Švarc Pipan in generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo so danes slovesno zaprisegli novi okrajni državni tožilci in tožilke Jernej Ostruh, mag. Davorina Hovnik, Ika Leban, Naima Oblak in Uroš Srša.