Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za pravosodje

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

 • Nekaznovanost se dokazuje s potrdilom iz kazenskih evidenc, ki ga oseba pridobi na Ministrstvu za pravosodje in v katerem je navedeno, ali je oseba zabeležena v kazenskih evidencah. Potrdilo o nekaznovanosti posamezniki med drugim pogosto potrebujejo za prijavo na prosto delovno mesto.

 • Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes udeležila slovesnosti ob otvoritvi sodnega leta 2020. Tradicionalni dogodek, ki je namenjen predstavitvi rezultatov dela sodišč v preteklem letu in napovedi nadaljnjih prioritet, je potekal na Vrhovnem sodišču. Zbrane sta uvodoma nagovorila predsednik Vrhovnega sodišča mag. Damjan Florjančič in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Sledili so nagovori predsednika Ustavnega sodišča prof. dr. Rajka Kneza, predsednika Sodnega sveta dr. Erika Kerševana, generalnega državnega tožilca Drage Šketa, generalnega državnega odvetnika mag. Jurija Groznika, predsednika Odvetniške zbornice Slovenije mag. Romana Završka in pravosodne ministrice Andreje Katič.

 • Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je na povabilo generalnega sekretarja OECD Angela Gurrie v Parizu udeležila OECD konference na visoki ravni o boju proti nasilju nad ženskami.

Aktualno

 • Danes

  Na UOIM podpisali nov protokol o preprečevanju in ukrepanju v primerih spolnega nasilja ter nasilja na podlagi spola

  Urad vlade za oskrbo in integracijo migrantov, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Policija, Ministrstvo za pravosodje, enajst sodelujočih nevladnih organizacij in Visoki komisariat Organizacije Združenih narodov za begunce (UNHCR) so podpisali prenovljene Standardne operativne postopke za preprečevanje in ukrepanje v primerih spolnega nasilja ter nasilja na podlagi spola nad osebami, ki so obravnavane po določbah Zakona o mednarodni zaščiti.

 • Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami

  V petek, 21. februarja 2020, je v Zagrebu potekala konferenca ob pričetku izvajanja projekta ARVID (Advancing Access to Rights under Victims' Directive for Persons with Disabilities - Izboljšanje dostopa do pravic v skladu z Direktivo o žrtvah za osebe z ovirami). Gre za projekt, ki ga financira program Evropske unije za pravosodje, izvaja pa se na Hrvaškem in v Sloveniji. Koordinator aktivnosti izvajanja projekta je Hrvaški pravni center, partnerji pa so Mirovni inštitut (SI), Ministrstvo za pravosodje (HR), Varuh pravic oseb z invalidnostmi (HR), Združenje za podporo žrtvam in pričam (HR) in Društvo ALTRA (SI). Projekt podpira tudi Varuh človekovih pravic.

 • Povabilo na strokovni dialog Uprave za probacijo v zvezi s pripravo javnega naročila za izvedbo razvoja modela ocenjevanja dejavnikov tveganja

  Uprava za probacijo (UPRO) vabi vse zainteresirane izvajalce na strokovni dialog v zvezi s pripravo javnega naročila, katerega predmet je izdelava modela ocenjevanja dejavnikov tveganja.

Iskalnik