Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Priimek in ime Strokovni naslov Znanstveni naslov Mesto Telefon Elektronski naslov Področje Podpodročje

spec., dipl.ing.stroj.

Slovenj Gradec

26. INTELEKTUALNA LASTNINA

26.03 INVENTIVNA DEJAVNOST

mag.

Semič

08. EKONOMIJA

08.32 VREDNOTENJE PODJETIJ

dr. med.

doc.dr.

Škofja Loka

34. MEDICINA

34.37 SODNA MEDICINA

mag.

Škofja Loka

16. FORENZIČNO - KRIMINALISTIČNO TEHNIČNE PREISKAVE

16.02 DAKTILOSKOPSKE PREISKAVE

univ.dipl.ekon.

Ljubljana

08. EKONOMIJA

08.08 FINANCE

dipl.ing.gradb.

Celje

22. GRADBENIŠTVO

22.07 GRADBENIŠTVO SPLOŠNO

Kuzma

44. OBRTNA DEJAVNOST

44.03 AVTOKLEPARSTVO IN AVTOLIČARSTVO

univ.dipl.inž.gradb.

Velenje

22. GRADBENIŠTVO

22.07 GRADBENIŠTVO SPLOŠNO

dr.

Ljubljana

54. PSIHOLOGIJA

54.14 PREISKOVALNA PSIHOLOGIJA

Maribor

48. POMORSTVO

48.02 PLOVILA

mag., dipl.var.inž.

Zagorje ob Savi

72. VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST
72. VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST

72.11 VARSTVO PRI DELU V GRADBENIŠTVU
72.07 VARSTVO PRI DELU IN POŽARNA VARNOST

dr.med.

dr.

Ljubljana

34. MEDICINA

34.34 PSIHIATRIJA

Komenda

44. OBRTNA DEJAVNOST

44.23 PEČARSTVO

univ.dipl.ing.gozd.

Begunje na Gorenjskem

21. GOZDARSTVO
21. GOZDARSTVO
30. KMETIJSTVO

21.04 GOZDNA ZEMLJIŠČA
21.06 GOZDOVI
30.09 KMETIJSKA ZEMLJIŠČA

univ.dipl.inž.gozd.

Begunje na Gorenjskem

21. GOZDARSTVO

21.06 GOZDOVI

univ.dipl.inž.gradb.

Ankaran - Ancarano

22. GRADBENIŠTVO

22.07 GRADBENIŠTVO SPLOŠNO

dr.med.

Maribor

34. MEDICINA

34.29 ORTOPEDSKA KIRURGIJA

dr.med.

prof.dr.

Kranj

34. MEDICINA

34.24 NEVROLOGIJA

dr.med.,spec.sodne medicine

prof.dr.

Ljubljana

34. MEDICINA

34.37 SODNA MEDICINA

univ.dipl.inž.geod.

Novo mesto

18. GEODEZIJA

18.03 UREJANJE LASTNIŠKIH MEJ - GEODETSKE EVIDENCE