Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za pravosodje opravljamo naloge na področjih organizacije in statusa sodišč, državnega tožilstva, državnega odvetništva, ustavnega sodišča in varuha človekovih pravic, nadzora nad poslovanjem državnega tožilstva in državnega odvetništva ter druge vrste z zakonom določenih pravosodnih nadzorov, civilnega in kaznovalnega prava. Opravljamo naloge sistemskega urejanja omejevanja korupcije, sodnih postopkov, alternativnega reševanja sporov, pravosodne uprave, odvetništva, notariata, izvrševanja kazenskih sankcij, varstva osebnih podatkov, mednarodne pravne pomoči in mednarodnega pravosodnega sodelovanja v civilnih in kazenskih zadevah. Usmerjamo ministrstva glede izvrševanja sodb mednarodnih sodišč, proučevanja ter načrtovanja uveljavljanja temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Opravljamo tudi naloge na področju načrtovanja in usklajevanja prostorskih potreb pravosodnih organov ter vodenja investicij za potrebe teh organov.

Organizacijske enote ministrstva

Organa v sestavi