Skoči do osrednje vsebine

V Službi za nadzor organizacije poslovanja izvajamo nadzor nad sodno upravo, nad izpopolnjevanjem meril za kakovost dela sodišč in opravljanju zadev sodne oprave ter opravljamo taksne preglede po določbah zakona, ki ureja sodne takse. Skrbimo za izvajanje sodnega reda in opravljamo administrativne preglede v skladu s sodnim redom. Prav tako izvajamo pristojnosti po Zakonu o sodiščih, Zakonu o sodniški službi, Zakonu o sodnem svetu in Zakonu o varstvu pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja (pregled poslovanja, nadzor sodne uprave, službeni nadzor, disciplinski postopki, pristojnosti v zvezi z nadzorstvenimi pritožbami) ter opravljamo druge naloge z delovnega področja.

Vloga za nadzorstveno pritožbo

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za pravosodje