Skoči do osrednje vsebine

Komisija Vlade Republike Slovenije za izvajanje Zakona o popravi krivic

Komisija odloča na podlagi pisne zahteve upravičene osebe (bivši politični zapornik in svojec žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja). Če zahteva ni popolna ali če ni razumljiva, zahteva Sektor za popravo krivic od vlagatelja, da jo dopolni. Sektor po uradni dolžnosti pridobi ustrezna dokazila od drugih državnih organov oz. organizacij z javnimi pooblastili.

Komisija odloča o priznanju statusa bivšega političnega zapornika, statusa žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja, statusa svojca žrtve povojnega protipravnega odvzema življenja, o priznanju pravice do odškodnine in vštetju časa odvzema prostosti v pokojninsko dobo.

Za opravljanje strokovnih opravil za Komisijo je bila v okviru Ministrstva za pravosodje ustanovljena posebna služba - Sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj.

Člani

 • mag. Majda Pučnik Rudl, predsednica
 • dr. Avgust Mencinger, namestnik predsednice
 • Janez Černej, član
 • Jože Dežman, član
 • Jože Drobnič, član
 • Lidija Drobnič, članica
 • Darinka Marija Kalan, članica
 • Janez Lampret, član
 • Stane Okoliš, član
 • Jože Olup, član
 • Alojz Podlogar, član
 • dr. Mitja Slane, član
 • Stane Štrbenk, član
Iskalnik