Skoči do osrednje vsebine

V Sekretariatu opravljamo spremljajoče, metodološke, strokovno-tehnične ter druge naloge na področju organizacije in upravljanja kadrovskih virov, materialnega poslovanja, finančno-proračunskega poslovanja, poslovanja z dokumentarnim gradivom, izvajamo strokovne naloge s področja javnih naročil in splošnih zadev, kohezijske politike ter naloge na področju nepremičnin in investicij pravosodnih organov, pravnih zadev, informatike ter varnosti in varnostnega načrtovanja.

Službe sekretariata

 • Služba za kadrovske zadeve

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 6
  1000 Ljubljana

 • Služba za javna naročila, pravne in splošne zadeve

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 6
  1000 Ljubljana

 • Služba za finance in proračun

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 6
  1000 Ljubljana

 • Glavna pisarna

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 3
  1000 Ljubljana

 • Služba za evropska sredstva

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 6
  1000 Ljubljana

 • Služba za nepremičnine in investicije ter varnost pravosodnih organov

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva 6
  1000 Ljubljana

 • Služba za digitalizacijo in učinkovito pravosodje

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 6
  1000 Ljubljana

Projekti

 • Pravosodni sistem ima kot izjemno pomemben strateški in nacionalni dejavnik pomembno vlogo v razvoju Slovenije in Evropske Unije le, če je učinkovit in če obstaja zaupanje v pravosodje. Delujoče, neodvisno, učinkovito in pravično pravosodje, ki mu državljani zaupajo, je eden od bistvenih dejavnikov in porokov družbenega razvoja ter temeljni gradnik pravne države.