Skoči do osrednje vsebine

V Sekretariatu opravljamo spremljajoče, metodološke, strokovno-tehnične ter druge naloge na področju organizacije in upravljanja s kadrovskimi viri, pravnih zadev, finančno-proračunskega poslovanja, javnih naročil, splošnih zadev, materialnega poslovanja, poslovanja z dokumentarnim gradivom, kohezijske
politike, nepremičnin in investicij pravosodnih organov in informatike.

Službe sekretariata

 • Služba za kadrovske zadeve

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 6
  1000 Ljubljana


  Špela Intihar
  vodja

 • Služba za pravne zadeve

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 6
  1000 Ljubljana


  Tea Pelc
  vodja po pooblastilu

 • Služba za finance in javna naročila

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 6
  1000 Ljubljana


  Saša Krumpak
  vodja po pooblastilu

 • Oddelek za javna naročila

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat
  Služba za finance in javna naročila

  Župančičeva ul. 6
  1000 Ljubljana


  Rino Kavčič
  vodja po pooblastilu

 • Služba za koordinacijo in izvajanje projektov

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva 3
  1000 Ljubljana


  Nevenka Vratanar
  vodja

 • Oddelek za projekte digitalizacije

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat
  Služba za koordinacijo in izvajanje projektov

  Župančičeva ul. 6
  1000 Ljubljana

 • Oddelek za projekte socialne in vključujoče Evrope

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat
  Služba za koordinacijo in izvajanje projektov

  Župančičeva 3
  1000 Ljubljana

 • Služba za splošne zadeve

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ul. 6
  1000 Ljubljana


  Marjetka Posavec
  vodja

 • Glavna pisarna

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 3
  1000 Ljubljana


  Marjetka Posavec
  vodja

 • Služba za evropska sredstva

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva ulica 6
  1000 Ljubljana


  Metka Vanček
  vodja

 • Služba za nepremičnine in investicije pravosodnih organov

  Ministrstvo za pravosodje
  Sekretariat

  Župančičeva 6
  1000 Ljubljana


  Ana Pirc Bricelj
  vodja po pooblastilu

Projekti

 • Pravosodni sistem ima kot izjemno pomemben strateški in nacionalni dejavnik pomembno vlogo v razvoju Slovenije in Evropske Unije le, če je učinkovit in če obstaja zaupanje v pravosodje. Delujoče, neodvisno, učinkovito in pravično pravosodje, ki mu državljani zaupajo, je eden od bistvenih dejavnikov in porokov družbenega razvoja ter temeljni gradnik pravne države.