Skoči do osrednje vsebine

Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo

V Direktoratu za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo pripravljamo predloge zakonov in podzakonskih aktov, s katerimi se zagotavlja podlaga za organizacijo in poslovanje sodstva oziroma sodnikov, državnih tožilstev ter državnih tožilcev, državnega odvetništva in državnih odvetnikov, uresničevanje varstva pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja, za delovanje odvetništva, notariata, oblikovanje predlogov za določitev kandidatov in izvolitev kandidatov za sodnike mednarodnih sodišč, za zagotavljanje brezplačne pravne pomoči, ureditev sodnih taks in tudi pristopanje k opravljanju pravniškega državnega izpita.

V direktoratu smo pristojni tudi za vodenje postopkov imenovanja in razrešitve notarjev, sodnih tolmačev, sodnih cenilcev in sodnih izvedencev ter poravnalcev v kazenskih zadevah. Vodimo tudi razpisne postopke za imenovanje pravosodnih funkcionarjev, pripravljamo vladna gradiva, sodelujemo v postopkih imenovanja predstojnikov pravosodnih organov, spremljamo pripravo kadrovskih načrtov pravosodnih organov, analiziramo letne programe dela sodišč in letna poročila o poslovanju sodišč. Vršimo tudi naloge v okviru nadzora nad državnotožilsko upravo, izvajamo nadzor nad izvajanjem brezplačne pravne pomoči in nadzor nad poslovanjem notarjev in Notarske zbornice Slovenije.

Sektorja direktorata

 • Sektor za organizacijsko zakonodajo

  Ministrstvo za pravosodje
  Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo

  Župančičeva ulica 3
  1000 Ljubljana

 • Sektor za podporo organizacije pravosodja

  Ministrstvo za pravosodje
  Direktorat za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo

  Župančičeva ulica 3
  1000 Ljubljana