Skoči do osrednje vsebine

Urad za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč

Na Uradu za mednarodno sodelovanje in mednarodno pomoč načrtujemo, usklajujemo in izvajamo naloge ministrstva s področja zadev EU in mednarodnega sodelovanja. Izpolnjujemo obveznosti, ki izhajajo iz članstva RS v EU in Svetu Evrope ter sodelujemo pri prenosu zakonodaje EU v notranji pravni red.

Sodelujemo tudi v številnih drugih mednarodnih organizacijah, kot so Haaška konferenca za mednarodno zasebno pravo (HCCH), Mednarodni inštitut za unifikacijo zasebnega prava (UNIDROIT), Komisija Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL), Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije (ICTY), Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), Organizacija združenih narodov in Komisija Združenih narodov za preprečevanje kriminala in kazensko sodstvo ter Mednarodno kazensko sodišče (ICC). Na uradu izvajamo aktivnosti na področju dvostranskega sodelovanja, vzdržujemo stalne dvostranske stike in opravljamo druge naloge, ki se nanašajo na področje dela urada.

Sektorji urada

 • Sektor za mednarodno pravno pomoč

  Ministrstvo za pravosodje
  Urad za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč

  Župančičeva ulica 3
  1000 Ljubljana

 • Sektor za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje

  Ministrstvo za pravosodje
  Urad za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč

  Župančičeva 3
  1000 Ljubljana

 • Mednarodne pogodbe

  Na tej strani objavljeni seznami večstranskih in dvostranskih mednarodnih pogodb so zgolj informativne narave, saj Republiko Slovenijo v razmerju do drugih držav zavezujejo zgolj mednarodne pogodbe, v obliki in vsebini kot izhajajo iz njihove uradne objave v uradnih glasilih.