Skoči do osrednje vsebine

Center za izobraževanje v pravosodju, ki deluje v okviru Ministrstva za pravosodje, je osrednja izobraževalna organizacija, ki skrbi za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje za delo v pravosodnih organih Republike Slovenije. Deluje z namenom celovite obravnave izobraževalnih procesov v pravosodju, ne zgolj organiziranja in izvajanja izobraževalnih dogodkov. Uspešno in učinkovito lahko deluje samo v sodelovanju s pravosodnimi organi in posamezniki, ki delujejo v pravosodju. Center za izobraževanje v pravosodju prav tako predstavlja Republiko Slovenijo v Evropski mreži institucij za izobraževanje v pravosodju (angleško European Judicial Training Network (EJTN)), Akademiji za evropsko pravo (angleško Academy of European Law (ERA)) in različnih mednarodnih izobraževalnih projektih.

Na Centru za izobraževanje v pravosodju skrbimo za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje za delo v pravosodnih organih. Organiziramo in izvajamo izobraževanja za sodnike, državne tožilce in državne odvetnike ter osebje na sodiščih, državnih tožilstvih in državnih odvetništvih. Pristojni smo za organizacijo in izvajanje pravniškega državnega izpita ter za izvajanje usposabljanj in izpitov za sodne izvršitelje, upravitelje v postopkih insolventnosti, sodne izvedence, sodne cenilce in sodne tolmače ter mediatorje. V okviru publicistične dejavnosti izdajamo publikacijo Pravosodni bilten. Sodelujemo z različnimi mednarodnimi institucijami za izobraževanje v pravosodju in smo član EJTN (Evropska mreža institucij za izobraževanje v pravosodju, angleško The European Judicial Training Network), ERA (Akademija za evropsko pravo, angleško Academy of European Law) in IOJT (Mednarodna organizacija centrov za izobraževanje v pravosodju, angleško International Organization for Judicial Training).

Prav tako skrbimo za ustrezno strokovno usposobljenost pravosodnih deležnikov v širšem smislu, kot so sodni izvedenci, sodni cenilci, sodni tolmači, izvršitelji, upravitelji v postopkih zaradi insolventnosti in prisilne likvidacije, svetovalci za begunce in mediatorji. Za navedene deležnike poleg strokovnih izpitov in drugih preverjanj znanj organiziramo in izvajamo tudi pripravljalna in izpopolnjevalna izobraževanja.

Na Centru za izobraževanje v pravosodju pri svojem delu sledimo potrebam in pričakovanjem ciljnih skupin ter si prizadevamo za uvajanje izobraževalnih metod, ki so prijazne do uporabnikov. Skrbimo, da so vsi deležniki v pravosodju kar najbolje usposobljeni za delo v sodnih postopkih.

Pomembni cilji Centra za izobraževanje v pravosodju so stalno izboljševanje kakovosti izobraževalnih dejavnosti in spodbujanje sodelovanja z mednarodnimi izobraževalnimi institucijami, saj štejemo, da je izmenjava izkušenj in dobrih praks ključna. Te cilje upoštevamo pri izvajanju vsakoletnega programa izobraževalnih dogodkov, v katere vključujemo novosti v zakonodaji, evropskem pravu ter nacionalni in evropski sodni praksi.

Sektorji centra

 • Sektor za začetna usposabljanja v pravosodju

  Ministrstvo za pravosodje
  Center za izobraževanje v pravosodju

  Glinška ulica 12
  1000 Ljubljana


  Vesna Brecl
  vodja

 • Sektor za nadaljevalna izobraževanja v pravosodju

  Ministrstvo za pravosodje
  Center za izobraževanje v pravosodju

  Glinška ulica 12
  1000 Ljubljana

 • Sektor za podporo organizacije izobraževanj

  Ministrstvo za pravosodje
  Center za izobraževanje v pravosodju

  Glinška ulica 12
  1000 Ljubljana


  Kristina Umek Jenko
  vodja