Skoči do osrednje vsebine

Komisija za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj

Pristojnosti

Komisija odloča o priznanju odškodnine, ki jo lahko uveljavlja žrtev nasilnega naklepnega dejanja ali njeni svojci na podlagi Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj.

Člani komisije

Vlada RS je s sklepoma z dne 18. 1. 2018 in 19. 12. 2019 imenovala Komisijo za odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, ki od 19. 12. 2019 deluje v sestavi:

Predsednica:

  • dr. Ana Božič Penko, vrhovna sodnica, Vrhovno sodišče RS

Namestnica predsednice:

  • dr. Vesna Bergant Rakočević, višja sodnica, Višje sodišče v Ljubljani

Člani komisije:

  • Hinko Jenull, vrhovni državni tožilec svetnik, Vrhovno državno tožilstvo RS
  • Said Al Mawed, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana
  • Tatjana Puketa Kocijančić, univ. dipl. prav., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  • Daria Hostnik, univ. dipl. prav., Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Namestniki članov komisije:

  • Mirjam Kline, vrhovna državna tožilka, Vrhovno državno tožilstvo RS
  • prof. dr. Matjaž Veselko, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana
  • Radmila Krunić, univ. dipl. prav., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  • Jelka Janež Tavčar, univ. dipl. prav., Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti