Skoči do osrednje vsebine

Komisija Vlade Republike Slovenije za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj

Komisija odloča o priznanju odškodnine, ki jo lahko uveljavlja žrtev nasilnega naklepnega dejanja ali njeni svojci na podlagi Zakona o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj.

Člani komisije

Vlada je na 164. redni seji, dne 18. 1. 2018, imenovala Komisijo za odškodnine žrtvam kaznivih dejanj, ki deluje v sestavi:
 
Predsednica:

  • dr. Ana Božič Penko, vrhovna sodnica, Vrhovno sodišče RS

Namestnica predsednice:

  • dr. Vesna Bergant Rakočević, višja sodnica, Višje sodišče v Ljubljani

Člani/članice komisije:

  • Hinko Jenull, vrhovni državni tožilec svetnik, Vrhovno državno tožilstvo RS
  • Said Al Mawed, dr. med., specialist kirurgije, travmatologije, Univerzitetni klinični center Ljubljana
  • Nina Pirnat, dr. med., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  • Daria Hostnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Namestniki članov/članic komisije:

  • Mirjam Kline, višja državna tožilka, Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
  • prof. dr. Matjaž Veselko, dr. med., Univerzitetni klinični center Ljubljana
  • Radmila Krunić, univ. dipl. prav., Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
  • Jelka Janež Tavčar, univ. dipl. prav., Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Iskalnik