Skoči do osrednje vsebine

 • Uprava Republike Slovenije za probacijo (UPRO) je na Brdu pri Kranju danes organizirala nacionalno delavnico v okviru projekta HOPE (angleško HOlistic radicalisation Prevention initiativE).

 • »Mednarodno sodelovanje je ključno za boljšo pripravljenost na grožnje radikalizacije in ekstremnega nasilja. Samo z izmenjavo znanja, najboljših rešitev in s celostnim pristopom lahko uspemo,« je med včerajšnjim odprtjem mednarodne delavnice v okviru projekta Iniciativa celostnega preprečevanja radikalizacije HOPE (angleško HOlistic adicalisation Prevention initiativE-HOPE) poudaril državni sekretar Ministrstva za pravosodja dr. Igor Šoltes.

 • Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je tem tednu od 13. do 15. septembra 2021 organizirala 13. bienalno mednarodno konferenco »Criminal Justice and Security in Central and Eastern Europe«, ki sta se je udeležila tudi sodelavca Uprave za probacijo (UPRO). Dogodek, ki hkrati obeležuje 25. obletnico obstoja konference, je letos prvič v zgodovini potekal na daljavo.

Novice

 • Pet let uspešnega dela Uprave za probacijo

  Na današnji dan pred petimi leti so svoja vrata odprle probacijske enote Uprave za probacijo (UPRO), ki je bila kot organ v sestavi Ministrstva za pravosodje ustanovljena 1. januarja 2018. Iz začetnih 488 zadev, ki so jih probacijske enote prejele v reševanje ob prvem dnevu delovanja, so do sedaj obravnavale že 9797 zadev, od katerih je zaključenih 7477.

 • Skupno usposabljanje UPRO in URSIKS na temo preprečevanja radikalizacije

  Uprava za probacijo (UPRO) je v sodelovanju z Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) organizirala po meri prilagojeno osnovno usposabljanje na temo preprečevanja radikalizacije, ki so se ga udeležili sodelavci probacijskega in zaporskega sistema. Dogodek, ki je bil izveden v sodelovanju s strokovnjaki policije, je potekal prejšnji teden v Ljubljani.

 • Tesnejše sodelovanje med Upravo za probacijo in Zavodom RS za zaposlovanje

  Na Območni službi Ljubljana Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) je potekal strokovni posvet z namenom tesnejšega sodelovanja Uprave za probacijo (UPRO) in ZRSZ pri obravnavi oseb, ki imajo izrečene skupnostne sankcije in se srečujejo z zaposlitveno problematiko. Eden pomembnejših zaščitnih dejavnikov, ki vplivajo na povratništvo, je zaposlitev osebe, zato je temu področju treba namenjati posebno pozornost, česar se zavedajo tako probacijski kot zaposlitveni svetovalci.