Skoči do osrednje vsebine

Aktualno

  • Skupno usposabljanje UPRO in URSIKS na temo preprečevanja radikalizacije

    Uprava za probacijo (UPRO) je v sodelovanju z Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) organizirala po meri prilagojeno osnovno usposabljanje na temo preprečevanja radikalizacije, ki so se ga udeležili sodelavci probacijskega in zaporskega sistema. Dogodek, ki je bil izveden v sodelovanju s strokovnjaki policije, je potekal prejšnji teden v Ljubljani.

  • Tesnejše sodelovanje med Upravo za probacijo in Zavodom RS za zaposlovanje

    Na Območni službi Ljubljana Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) je potekal strokovni posvet z namenom tesnejšega sodelovanja Uprave za probacijo (UPRO) in ZRSZ pri obravnavi oseb, ki imajo izrečene skupnostne sankcije in se srečujejo z zaposlitveno problematiko. Eden pomembnejših zaščitnih dejavnikov, ki vplivajo na povratništvo, je zaposlitev osebe, zato je temu področju treba namenjati posebno pozornost, česar se zavedajo tako probacijski kot zaposlitveni svetovalci.

  • Uprava za probacijo zaznamuje tretje leto uspešnega dela

    Uprava za probacijo (UPRO) ima ključno vlogo v okviru izvrševanja kazni in ukrepov v skupnosti, pri čemer se osebe, ki so napotene v probacijo, vključuje v družbo in se jim nalaga izpolnitev določenih obveznosti in nalog s ciljem odvračanja od ponavljanja kaznivih dejanj.