Skoči do osrednje vsebine

Mednarodna delavnica o preprečevanju radikalizacije in ekstremnega nasilja

»Mednarodno sodelovanje je ključno za boljšo pripravljenost na grožnje radikalizacije in ekstremnega nasilja. Samo z izmenjavo znanja, najboljših rešitev in s celostnim pristopom lahko uspemo,« je med včerajšnjim odprtjem mednarodne delavnice v okviru projekta Iniciativa celostnega preprečevanja radikalizacije HOPE (angleško HOlistic adicalisation Prevention initiativE-HOPE) poudaril državni sekretar Ministrstva za pravosodja dr. Igor Šoltes.

V mednarodnem projektu HOPE, ki se financira iz Finančnega mehanizma Evropskega gospodarskega prostora in Norveškega finančnega mehanizma za regionalno sodelovanje, sodeluje devet partnerjev iz osmih evropskih držav. Eden od njegovih ciljev je ustvariti mrežo organizacij s področja zaporskih in probacijskih sistemov, ki bi z izmenjavo potrebnih znanj in izkušenj, usposabljanjem in raziskovanjem praktikom nudilo stalno podporo pri preprečevanju radikalizacije in ekstremnega nasilja tako znotraj sistemov kot v širši družbi.

Udeležence mednarodne delavnice je nagovorila tudi dr. Danijela Mrhar Prelić, direktorica Uprave za probacijo, ki s strani Slovenije sodeluje v projektu, v strokovnem delu razprave pa so svoje ugotovitve predstavili državni sekretar Ministrstva za notranje zadeve dr. Branko Lobnikar, predstavniki Ministrstva za pravosodje, Uprave za probacijo, Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, Slovenske obveščevalno-varnostne agencije in sodelujoči iz drugih držav.