Skoči do osrednje vsebine

Sodelovanje Uprave Republike Slovenije za probacijo s Službo za probacijo Republike Hrvaške

Dolgoletno sodelovanje slovenske in hrvaške probacijske uprave je doprineslo k izmenjavi znanja in izkušenj v času od 9. do 12. aprila 2024.

Probacijski uslužbenci Službe za probacijo Ministrstva za pravosodje Republike Hrvaške iz enot Bjelovar, Varaždin in Zagreb so v okviru obiska Uprave Republike Slovenije za probacijo Ministrstva za pravosodje sodelovali v izmenjavi zaposlenih (tako imenovani »job shadowing«). V času obiska so spoznali delovanje probacijskih enot Celje, Maribor, Ljubljana in Novo mesto, imeli so priložnost spremljati razgovore slovenskih probacijskih uslužbencev z osebami, vključenimi v probacijo, obiskati izvajalske organizacije in se seznaniti s potekom izvrševanja dela v splošno korist. Seznanili so se tudi z uporabo različnih svetovalnih tehnik pri izvrševanju probacijskih nalog. Hrvaški in slovenski probacijski svetovalci so izmenjali pridobljena znanja in predstavili primere dobrih praks kot tudi izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu. Vsi probacijski uslužbenci so z aktivnim sodelovanjem prispevali k predstavitvi delovanja slovenske probacijske službe.

Zaključnega srečanja in evalvacije se je udeležila tudi državna sekretarka Ministrstva za pravosodje, mag. Andreja Kokalj, ki je pohvalila medsebojno sodelovanje probacijskih služb obeh držav ter izpostavila vlogo probacijske službe znotraj pravosodnega sistema.

Gostje so izrazili zadovoljstvo z delitvijo znanja in izkušenj, pohvalili slovenski razvoj probacije ter gostoljubnost in izrazili željo po nadaljnjem skupnem sodelovanju v razvoju probacijskih služb.

 

Skupinska slika zaposlenih v probacijski službi
1 / 2