Skoči do osrednje vsebine

Skupno usposabljanje UPRO in URSIKS na temo preprečevanja radikalizacije

Uprava za probacijo (UPRO) je v sodelovanju z Upravo RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) organizirala po meri prilagojeno osnovno usposabljanje na temo preprečevanja radikalizacije, ki so se ga udeležili sodelavci probacijskega in zaporskega sistema. Dogodek, ki je bil izveden v sodelovanju s strokovnjaki policije, je potekal prejšnji teden v Ljubljani.

Področje radikalizacije v evropskem in širšem prostoru postaja namreč v zadnjih letih vse bolj pomembno tudi v zaporskem in probacijskem okolju, pri tem ni Slovenija nobena izjema. V skladu s strateškimi cilji preprečevanja radikalizacije, jasno opredeljenimi v Nacionalni strategiji za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma, se med drugim izpostavlja potreba po večdisciplinarnem pristopu in koordiniranem sodelovanju pristojnih.

Primarni namen srečanja, ki je potekalo 30. 9. 2021 v Ljubljani, je bil v ozaveščanju notranje strokovne javnosti in seznanitvi z osnovami s področja terorizma, ekstremnega nasilja in radikalizacije. Udeležili so se ga sodelavci obeh sistemov, ki v okviru svojih nalog strokovno pokrivajo tudi tovrstno problematiko. Tokratna aktivnost tako poleg dviga strokovne usposobljenosti obeh organov krepi medsebojno koordinacijo odgovornih deležnikov. Obenem vsebina srečanja, ki je potekalo v luči nedavno podpisanega Sporazuma o sodelovanju med policijo, URSIKS in UPRO, ustrezno naslavlja tudi začrtane aktivnosti v okviru Akcijskega načrta za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma 2021–2023, ki naj bi bil sprejet v kratkem.

Usposabljanje UPRO in URSIKS

Usposabljanje UPRO in URSIKS