Skoči do osrednje vsebine

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

 • Ministrica je 17. julija 2020 v sklopu delovnega obiska Kopra obiskala tudi Zavod za prestajanje kazni zapora Koper, kjer sta se skupaj z državnim sekretarjem Zlatkom Ratejem srečala z generalnim direktorjem mag. Bojanom Majcnom in vodstvom koprskega zavoda ter se seznanila z razmerami v zavodu in kadrovsko sliko.

 • V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni je v petek, 10. julija 2020, potekala svečana prisega in podelitev uradnih izkaznic trem novosprejetim pravosodnim policistom, ki so uspešno opravili predpisano usposabljanje in izpite. Pravosodna policistka in policista bodo svoje delo opravljali v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje ter v zavodu Dob.

 • Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je danes, 17. junija 2020, obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Ig. Obisk je bil namenjen pogovoru o dosedanjem delu in prioritetah v prihodnje, predstavitvi letnega poročila Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij v lanskem letu ter ogledu prostorov zapora Ig.

Aktualno

 • Podelitev spričeval v ZPKZ Dob za program Osnovna šola za odrasle

  V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni smo v sredo, 22. julija 2020, s podelitvijo spričeval obsojencem, ki so uspešno zaključili posamezne razrede in program osnovne šole, tudi uradno zaključili šolsko leto.

 • V ZPKZ Dob smo zaključili usposabljanje za NPK izvajalec del visokih gradenj

  V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni smo v sklopu izobraževanja, ki ga v okviru operacije »Razvoj delovnih kompetenc zaprtih oseb« sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija, izvedli usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) izvajalec del visokih gradenj in izvedbo certificiranja NPK.

 • V ZPKZ Dob smo izvedli pohod za obsojence

  V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni smo v četrtek, 2. julija 2020, izvedli pohod v bližnjo okolico in s skupino obsojencev osvojili najvišji vrh v Šentrupertu – Nebesa.

Iskalnik