Skoči do osrednje vsebine

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

  • Obsojenke in pripornice iz Zavoda za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Ig so se pridružile dolgoletnim prostovoljkam UNICEF-a Slovenija in ustvarile UNICEF-ove punčke iz cunj, ki pomagajo reševati otroška življenja. Posebno sodelovanje je bilo namenjeno spodbujanju kreativnosti, kompetenc in družbene odgovornosti zaprtih oseb. Dobrodelne punčke so na ogled v Državnem zboru in na www.punckeizcunj.si.

  • V Zavodu za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Dob pri Mirni je danes potekalo simbolično odprtje prenovljenih prostorov kuhinje in jedilnice, ki se uporablja za preskrbo prehrane zaprtih oseb.

  • Ministrica dr. Dominika Švarc Pipan je danes skupaj z državnim sekretarjem dr. Igorjem Šoltesom in ekipo obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora Ig in dislocirani oddelek zavoda Ljubljana - Odprti oddelek Ig.

Aktualno