Skoči do osrednje vsebine

Poklic, s katerim rasteš!

Pravosodni policist in pravosodna policistka s svojim delom uresničuje poslanstvo Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij: skrbi za izvrševanje kazenskih sankcij in pripora s ciljem zagotavljati za družbo, zaprte osebe in za zaposlene varne zapore, ki zaprtim osebam zagotavljajo možnost resocializacije.

Delo pravosodnega policista in pravosodne policistke je dinamično in vključuje predvsem skrb za varnost, red ter disciplino v varovanih objektih - zaporih. 

Pravosodni policist lahko posameznik postane ob izpolnjevanju nekaterih osnovnih pogojev, podrobneje opisanih v zloženki s predstavitvijo poklica. Usposabljanje in strokovni izpit se opravi v začetnem obdobju delovnega razmerja.

Kaj nudimo?

Zaposlenim omogočamo:

  • zaposlitev za nedoločen čas,
  • dinamično delo,
  • redna izobraževanja in usposabljanja,
  • redno plačilo,
  • stabilno delovno okolje,
  • vplačilo obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
  • karierni in osebni razvoj: Pravosodni policist = Poklic, s katerim rasteš!

V okviru drugega programskega sklopa usposabljanja, ki je namenjeno pridobivanju osnovnih teoretičnih in praktičnih znanj ter veščin za opravljanje dela, zagotavljamo tudi brezplačno bivanje in prehrano.

Povabilo

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij vabi vse zainteresirane kandidate, da se udeležijo predstavitve poklica na enem izmed dogodkov in se prijavijo na prosto delovno mesto.

Postani pravosodni policist