Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Poslanstvo Uprave za probacijo je osebam v okviru izvrševanja kazenske sankcije nuditi pomoč, varstvo in nadzor z namenom, da oseba opusti kazniva dejanja in se uspešno integrira v skupnost, hkrati pa se zasleduje tudi cilj zagotavljanja večje varnosti družbe. Bistveno je, da oseba ostane v okolju, kjer živi in deluje, in da zaradi kaznovanosti ni iztrgana iz socialnega okolja in socialnih odnosov.

Probacijski uslužbenci so strokovni delavci z znanjem in izkušnjami s področja socialnega dela, socialne pedagogike, psihologije, prava, varstvoslovja in drugih ved. Uprava za probacijo je sestavljena iz centralne enote s sedežem v Ljubljani in petih probacijskih enot s sedeži v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru in Novem mestu. Probacijske enote izvršujejo neposredno strokovno delo z osebami, katerim so naložene skupnostne sankcije, centralna enota pa skrbi za usklajeno delovanje probacijskih enot, izobraževanje kadra in širši razvoj probacije.

Vodstvo

Organizacijske enote uprave

 • Probacijska enota Ljubljana

  Ministrstvo za pravosodje
  Uprava Republike Slovenije za probacijo

  Glinška ulica 3
  1000 Ljubljana


  mag. Vera Siter
  vodja

 • Probacijska enota Maribor

  Ministrstvo za pravosodje
  Uprava Republike Slovenije za probacijo

  Gregorčičeva ulica 19
  2000 Maribor


  Simona Pintar Hadjar
  vodja

 • Probacijska enota Celje

  Ministrstvo za pravosodje
  Uprava Republike Slovenije za probacijo

  Kidričeva ulica 24b
  3000 Celje


  Marko Reberšek
  vodja

 • Probacijska enota Koper

  Ministrstvo za pravosodje
  Uprava Republike Slovenije za probacijo

  Ferrarska ulica 5a
  6000 Koper


  Karin Pez
  vodja

 • Probacijska enota Novo mesto

  Ministrstvo za pravosodje
  Uprava Republike Slovenije za probacijo

  Seidlova cesta 3
  8000 Novo mesto


  Jerca Matoš
  vodja

Območje pristojnosti posameznih probacijskih enot

Na sliki je prikazana krajevna pristojnost posamezne probacijske enote po občinah, ki se ugotavlja po stalnem bivališču osebe, vključene v probacijo.