Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Poslanstvo Uprave za probacijo je osebam v okviru izvrševanja kazenske sankcije nuditi pomoč, varstvo in nadzor z namenom, da oseba opusti kazniva dejanja in se uspešno integrira v skupnost, hkrati pa se zasleduje tudi cilj zagotavljanja večje varnosti družbe. Bistveno je, da oseba ostane v okolju, kjer živi in deluje, in da zaradi kaznovanosti ni iztrgana iz socialnega okolja in socialnih odnosov.

Probacijski uslužbenci so strokovni delavci z znanjem in izkušnjami s področja socialnega dela, socialne pedagogike, psihologije, prava, varstvoslovja in drugih ved. Uprava za probacijo je sestavljena iz centralne enote s sedežem v Ljubljani in petih probacijskih enot s sedeži v Ljubljani, Mariboru, Celju, Kopru in Novem mestu. Probacijske enote izvršujejo neposredno strokovno delo z osebami, katerim so naložene skupnostne sankcije, centralna enota pa skrbi za usklajeno delovanje probacijskih enot, izobraževanje kadra in širši razvoj probacije.

Vodstvo

Organizacijske enote uprave

 • Probacijska enota Ljubljana

  Ministrstvo za pravosodje
  Uprava Republike Slovenije za probacijo

  Glinška ulica 3
  1000 Ljubljana


  mag. Vera Siter
  vodja

 • Probacijska enota Maribor

  Ministrstvo za pravosodje
  Uprava Republike Slovenije za probacijo

  Gregorčičeva ulica 19
  2000 Maribor


  Simona Pintar Hadjar
  vodja

 • Probacijska enota Celje

  Ministrstvo za pravosodje
  Uprava Republike Slovenije za probacijo

  Kidričeva ulica 24b
  3000 Celje


  Marko Reberšek
  vodja

 • Probacijska enota Koper

  Ministrstvo za pravosodje
  Uprava Republike Slovenije za probacijo

  Ferrarska ulica 5a
  6000 Koper


  Karin Pez
  vodja

 • Probacijska enota Novo mesto

  Ministrstvo za pravosodje
  Uprava Republike Slovenije za probacijo

  Seidlova cesta 3
  8000 Novo mesto


  Jerca Matoš
  vodja

Območje pristojnosti posameznih probacijskih enot

Območje pristojnosti posameznih probacijskih enot

Na sliki je prikazana krajevna pristojnost posamezne probacijske enote po občinah, ki se ugotavlja po stalnem bivališču osebe, vključene v probacijo.

Iskalnik