Skoči do osrednje vsebine

Tesnejše sodelovanje med Upravo za probacijo in Zavodom RS za zaposlovanje

Na Območni službi Ljubljana Zavoda RS za zaposlovanje (ZRSZ) je potekal strokovni posvet z namenom tesnejšega sodelovanja Uprave za probacijo (UPRO) in ZRSZ pri obravnavi oseb, ki imajo izrečene skupnostne sankcije in se srečujejo z zaposlitveno problematiko. Eden pomembnejših zaščitnih dejavnikov, ki vplivajo na povratništvo, je zaposlitev osebe, zato je temu področju treba namenjati posebno pozornost, česar se zavedajo tako probacijski kot zaposlitveni svetovalci.

Na posvetu so bili predstavljeni različni programi, ki jih izvaja ZRSZ, in način obravnave oseb v probaciji. Strokovnjaki obeh služb so izpostavili pomembnost medsebojnega sodelovanja z namenom učinkovitejše pomoči osebam z izrečenimi skupnostnimi sankcijami, in sicer tako pri motiviranju, osvajanju različnih veščin in delovnih navad kot tudi pri iskanju zaposlitve ali vključevanju v različne programe.

Na posvetu so bili sprejeti nadaljnji dogovori za učinkovitejše sodelovanje obeh organov, in sicer tako na področju urejanja zakonodaje in izmenjave podatkov kot tudi na področju tesnejšega povezovanja in timskega dela probacijskih enot in uradov za delo.

Strokovni posvet med UPRO in ZRSZ

Strokovni posvet med UPRO in ZRSZ

1 / 2