Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni končana, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Priimek in ime Strokovni naslov Znanstveni naslov Kraj Telefon Elektronski naslov Področje Podpodročje

grad. inž.

Žalec

22. GRADBENIŠTVO

22.21 VISOKE GRADNJE

dipl.ing.gradb.

Celje

22. GRADBENIŠTVO

22.07 GRADBENIŠTVO SPLOŠNO

Kuzma

44. OBRTNA DEJAVNOST

44.03 AVTOKLEPARSTVO IN AVTOLIČARSTVO

univ.dipl.inž.gradb.

Velenje

22. GRADBENIŠTVO

22.07 GRADBENIŠTVO SPLOŠNO

Maribor

48. POMORSTVO

48.02 PLOVILA

Komenda

44. OBRTNA DEJAVNOST

44.23 PEČARSTVO

univ.dipl.inž.gozd.

Begunje na Gorenjskem

21. GOZDARSTVO

21.06 GOZDOVI

univ.dipl.inž.gradb.

Ankaran - Ancarano

22. GRADBENIŠTVO

22.07 GRADBENIŠTVO SPLOŠNO

Ljubečna

30. KMETIJSTVO

30.10 KMETIJSTVO SPLOŠNO

dipl. inž. geod.

Branik

22. GRADBENIŠTVO
22. GRADBENIŠTVO

22.19 STAVBNA ZEMLJIŠČA
22.04 GRADBENI OBJEKTI

inž.gradb.

Murska Sobota

22. GRADBENIŠTVO

22.07 GRADBENIŠTVO SPLOŠNO

univ.dipl.inž.gradb.

Črnomelj

22. GRADBENIŠTVO
22. GRADBENIŠTVO
22. GRADBENIŠTVO

22.07 GRADBENIŠTVO SPLOŠNO
22.11 NIZKE GRADNJE
22.21 VISOKE GRADNJE

univ.dipl.gosp.inž.

mag.

Maribor

22. GRADBENIŠTVO

22.10 NEPREMIČNINE

Pesnica pri Mariboru

44. OBRTNA DEJAVNOST

44.05 AVTOMEHANIKA

dipl.iur in um. zgod.

Ljubljana

67. UMETNOST
67. UMETNOST

67.04 SODOBNA LIKOVNA UMETNOST
67.02 LIKOVNA UMETNOST

univ.dipl.ing.gozd.spec.

Bled

21. GOZDARSTVO

21.03 GOZDARSTVO SPLOŠNO

univ.dipl.inž.strojn.

Maribor

62. STROJI, OPREMA IN PREMIČNINE

62.03 STROJI IN NAPRAVE

univ.dipl.inž.agr.

Postojna

30. KMETIJSTVO

30.10 KMETIJSTVO SPLOŠNO

univ.dipl.ing.str.

Murska Sobota

61. STROJI IN OPREMA
61. STROJI IN OPREMA
61. STROJI IN OPREMA

61.07 INŠTALACIJSKA OPREMA IN NAPRAVE
61.09 PROCESNA TEHNOLOŠKA OPREMA IN NAPRAVE
61.08 KOVINSKA IN NEKOVINSKA PREDELOVALNA OPREMA STROJI IN NAPRAVE

ing. grad.

Dobrovnik - Dobronak

22. GRADBENIŠTVO
22. GRADBENIŠTVO

22.19 STAVBNA ZEMLJIŠČA
22.04 GRADBENI OBJEKTI