Skoči do osrednje vsebine

Centralna evidenca mediatorjev

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ime in priimek Naziv Odsotni 3 mesece Sodišča Področja Datum uvrstitve
Albina Hrnec Pečnik

univ. dipl. prav.

NE

Okrožno sodišče na Ptuju
Okrožno sodišče na Ptuju
Okrožno sodišče v Mariboru

Civilno
Družinsko
Družinsko

05. 07. 2010
05. 07. 2010
15. 06. 2020

Albina Šmid

univ. dipl. pravnica

NE

Okrožno sodišče na Ptuju
Okrožno sodišče na Ptuju

Civilno
Družinsko

22. 06. 2023
22. 06. 2023

Aleksander Kranfogel

univ. dipl. pravnik

NE

Okrožno sodišče v Murski Soboti
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Okrožno sodišče v Murski Soboti

Civilno
Družinsko
Gospodarsko

16. 07. 2010
16. 07. 2010
16. 07. 2010

Alenka Erzar

univ. dipl. pravnica

NE

Okrajno sodišče v Kranju

Civilno

23. 07. 2010

Alenka Grad Pečnik

univ. dipl. pravnica

NE

Okrožno sodišče v Celju
Okrožno sodišče v Celju
Okrajno sodišče v Celju

Civilno
Gospodarsko
Civilno

15. 06. 2010
15. 06. 2010
10. 05. 2011

Alenka Gregorčič

univ. dipl. pravnica

NE

Okrožno sodišče v Novem Mestu
Okrožno sodišče v Novem Mestu
Okrožno sodišče v Novem Mestu

Civilno
Družinsko
Gospodarsko

28. 07. 2010
28. 07. 2010
28. 07. 2010

Alenka Kočevar Nosan

dipl. pravnica

NE

Okrajno sodišče v Ljubljani

Civilno

19. 11. 2008

Alenka Zadravec

univ. dipl. prav.

NE

Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Mariboru

Civilno
Družinsko
Gospodarsko

15. 06. 2010
15. 06. 2010
15. 06. 2010

Alenka Zgubič

univ. dipl. prav.

NE

Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Mariboru

Civilno
Družinsko
Gospodarsko

15. 06. 2010
15. 06. 2010
15. 06. 2010

Alojzija Štucin

univ. dipl. pravnica

NE

Okrožno sodišče v Novi Gorici
Okrožno sodišče v Novi Gorici

Civilno
Gospodarsko

30. 07. 2010
17. 03. 2011

Ana Fidler

univ. dipl. pravnik

NE

Okrožno sodišče v Celju

Civilno

15. 06. 2010

Ana Kodrič

univ. dipl. pravnica

NE

Okrožno sodišče v Novem Mestu
Okrožno sodišče v Novem Mestu
Okrožno sodišče v Novem Mestu

Civilno
Družinsko
Gospodarsko

28. 07. 2010
28. 07. 2010
28. 07. 2010

Andrej Rant

univ. dipl. prav.

NE

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Kranju
Okrožno sodišče v Kranju
Okrožno sodišče v Kranju
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani

Delovno
Civilno
Družinsko
Gospodarsko
Civilno
Gospodarsko
Družinsko

31. 05. 2010
21. 05. 2010
21. 05. 2010
21. 05. 2010
01. 06. 2010
01. 06. 2010
15. 06. 2010

Andrej Rauter

univ. dipl. pravnik

NE

Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani

Gospodarsko
Civilno
Družinsko

01. 06. 2010
01. 06. 2010
01. 06. 2010

Andrej Razdrih

univ. dipl. prav.

NE

Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
Višje sodišče v Ljubljani
Višje sodišče v Ljubljani
Višje sodišče v Ljubljani

Civilno
Družinsko
Gospodarsko
Civilno
Družinsko
Gospodarsko

01. 06. 2010
01. 06. 2010
01. 06. 2010
15. 06. 2010
15. 06. 2010
15. 06. 2010

Andrej Rozman

univ. dipl. pravnik

NE

Okrožno sodišče v Novi Gorici

Civilno

30. 07. 2010

Andrej Šercer

univ. dipl. pravnik, mag. znanosti

NE

Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani

Civilno
Gospodarsko

09. 10. 2018
09. 10. 2018

Andreja Kokalj

univ. dipl. pravnica

DA

Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani

Civilno
Gospodarsko

01. 09. 2012
01. 09. 2012

Andreja Medved

univ. dipl. prav.

NE

Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Mariboru

Civilno
Družinsko
Gospodarsko
Civilno
Družinsko
Gospodarsko

01. 06. 2010
01. 06. 2010
01. 06. 2010
15. 06. 2010
15. 06. 2010
15. 06. 2010

Andreja Pintarič

mag. znanosti

NE

Okrožno sodišče v Murski Soboti
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Okrožno sodišče v Murski Soboti

Civilno
Družinsko
Gospodarsko

16. 07. 2010
16. 07. 2010
16. 07. 2010