Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za infrastrukturo

 • Na Bledu poteka konferenca o Evropskem strateškem načrtu za energetsko tehnologijo (»SET Plan«), naslovljena Raziskave in inovacije za pravičen in trajnostni energetski prehod. Udeleženci se strinjajo z ugotovitvijo, da bo pri prehodu na podnebno nevtralnost do leta 2050 ključnega pomena nizkoogljična energija, ki bo slonela na novih tehnoloških obravnavah in delovanju.

 • Ministrstvo za infrastrukturo je 17. novembra 2021, v sodelovanju z Evropsko komisijo, Generalnim direktoratom za mobilnost in promet (DG MOVE) in Evropsko izvajalsko agencijo za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA), organiziralo IPE info dan 2021 za slovenske prijavitelje, za novi razpis Evropske komisije v okviru programa Instrument za povezovanje Evrope (IPE).

 • Ministrstvo za infrastrukturo in Inšpektorat RS za infrastrukturo uporabnike javnega potniškega prometa obveščajo, da bo zaradi zaostrenih epidemioloških razmer preverjanje izvajanja veljavnih pravil uporabe, natančneje pogoja PCT, dodatno okrepljeno.

Aktualno

 • Potrjeno sofinanciranje izdelave dokumentacije za 2. odsek severnega dela 3. razvojne osi

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je danes odobrila sofinanciranje projekta "Izdelava dokumentacije za izgradnjo hitre ceste za 2. odsek 3. razvojne osi sever od priključka Velenje jug do priključka Slovenj Gradec jug" iz evropskih kohezijskih sredstev. Gre za projekt, ki obsega izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) in projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) za izgradnjo nove hitre ceste v skupni dolžini 17,2 km, v skupni vrednost dobrih 16,77 milijonov evrov. Projekt bo sofinanciran v višini nekaj manj kot 11 milijonov evrov iz evropskih sredstev v okviru Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

 • Danes je zadnji dan za prijavo na virtualni info dan IPE promet 2021

  Na virtualnem informativnem dnevu boste izvedeli vse o aktualnem razpisu Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za promet 2021.

 • IPE info dan Slovenija 2021 - samo virtualno

  Virtualni informativni dan je namenjen predstavitvi aktualnega razpisa Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) za promet 2021.