Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za infrastrukturo

 • Ministri držav, sodelujočih v pobudi za energetsko povezanost Srednje in Jugovzhodne Evrope (pobuda CESEC), so ob prisotnosti komisarke za energijo Kadri Simson razpravljali o trenutnem stanju in prihodnosti energetskih sistemov držav regije. Bili so si edini, da je energetska povezanost ključna za uspešen in stroškovno učinkovit energetski prehod.

 • Na Ljubljanskem gradu so podelili priznanja sedmim občinam, ki v lokalnem okolju spodbujajo aktivno in trajnostno mobilnost že dvajseto leto zapored.

 • Letošnji, jubilejni 20. Evropski teden mobilnosti (ETM) je posvečen spodbujanju aktivnih oblik mobilnosti, kot sta hoja in kolesarjenje, ter drugim alternativam avtomobilskemu prometu.

Aktualno

 • 67 potrjenih projektov gradnje regionalnih kolesarskih povezav

  V okviru Dogovora za razvoj regij (DRR) je SVRK izdal še 10 novih odločitev o podpori za operacije gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Skupna vrednost investicij znaša 73,91 milijonov evrov in bodo v višini 25,68 milijonov evrov sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 • Prvi razpis Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) v obdobju 2021-2027

  Evropska komisija - Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) je objavila razpis za dodelitev nepovratnih sredstev iz finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope za prometni sektor. Na razpisu je na voljo 7 milijarde evrov, in sicer za vzpostavitev Vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T).

 • Avgusta potrjenih še 8 novih projektov gradnje regionalnih kolesarskih povezav

  V okviru Dogovora za razvoj regij (DRR) je bilo do 1. 9. 2021 izdanih še 8 novih odločitev o podpori za operacije gradnje regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti. Skupna vrednost investicij znaša 38,79 milijonov evrov in bodo v višini 13,42 milijonov evrov sofinancirane s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Dogodki

 

Virtualni informativni dan o razpisu »2021 CEF Transport«

Evropska izvajalska agencija za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA) in predstavniki Evropske komisije bodo na virtualnem informativnem dnevu predstavili podrobnosti razpisa, ocenjevanja predlogov in postopek oddaje vlog ter tudi nasvete o tem, kako pripraviti uspešen predlog.