Skoči do osrednje vsebine

Instrument za povezovanje Evrope 2014-2020

V obdobju 2014–2020 predstavlja Instrument za povezovanje Evrope ključni evropski finančni instrument za spodbujanje rasti, zaposlitev in konkurenčnosti s ciljno usmerjenimi naložbami v prometno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturo.

Evropska sredstva finančnega instrumenta so namenjena podpiranju razvoja visoko zmogljivostnega, trajnostnega in učinkovitega medsebojno povezanega vseevropskega omrežja na področju prometa, energije in digitalnih omrežij ter zapolnjevanju manjkajočih povezav med navedenimi področji.

Uredba (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope določa, do katere stopnje in pod kakšnimi pogoji je projekt upravičen do financiranja. Razlikuje med nepovratnimi sredstvi in inovativnimi finančnimi instrumenti (kot npr. garancije), ki predstavljajo učinkovit finančni vzvod za privabljanje sredstev investitorjem iz zasebnega sektorja.