Skoči do osrednje vsebine

Vlogo za sofinanciranje projektov je mogoče vložiti le kot prijavo na ustrezen poziv Evropske komisije.

Vsa razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA). V razpisih so natančneje opisane vrste projektov, ki so predmet sofinanciranja. Razpisi se objavijo ločeno za večletne programe (običajno za obsežne projekte) in letne programe (nezahtevne časovno krajše projekte). Ker so roki za prijavo krati, je ključno, da se prijavitelji že zgodaj seznanijo s podrobnostmi razpisa.

Vrednotenje in izbor projektov

Ocenjevanje predlogov izvaja INEA ob podpori neodvisnih strokovnjakov. Ko Evropska komisija uradno potrdi seznam predlogov, priporočenih za financiranje, INEA povabi uspešne vlagatelje k pripravi in podpisu sporazumov o donacijah. INEA nato tesno sodeluje z upravičenci pri tehničnem in finančnem izvajanju projektov.
 
Več informacij je objavljenih ob objavi posameznega razpisa.