Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Kontaktni center za informacije o ukrepih Ministrstva za infrastrukturo za zajezitev virusa COVID-19

Informacije in pojasnila o veljavnih ukrepih s področja infrastrukture in prometa lahko dobite na elektronskem naslovu mzi.koronavirus@gov.si in na telefonski številki 01 478 7167.
Kontaktni center deluje vse delovne dni od 8. do 18. ure.

Pomembno obvestilo
V obdobju od 1. do 11.4.2021 aktivnosti v času uradnih ur prosimo opravite po elektronski ali telefonski komunikaciji, stranke sprejmemo izključno izjemoma, po predhodni najavi, če je to nujno potrebno.

Kontaktni center Ministrstva za infrastrukturo

Na vprašanja v zvezi z brezplačno vozovnico za upokojence, starejše od 65 let, vojne veterane in imetnike evropske kartice ugodnosti invalida odgovarjamo med delavniki od 8. do 16. ure na telefonski številki (02) 292 73 89 ali po e-pošti na naslovu mzi.bv@gov.si.

V Oddelku za evropska sredstva opravljamo naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje strokovne pomoči in usklajevanje za uspešno črpanje evropskih sredstev, dodeljenih s strani Evropske komisije, ter za izvedbo projektov, ki jih izvajajo slovenski upravičenci.

Državna sredstva skupaj z evropskimi prispevajo k doseganju evropskih standardov in konkurenčnosti nacionalne in evropske infrastrukture ter s tem k družbenemu in gospodarskemu razvoju. V Oddelku za evropska sredstva izvajamo nekatere naloge posredniškega organa v okviru evropske kohezijske politike 2014–2020 in vse naloge posredniškega organa, kadar je ministrstvo v vlogi upravičenca. Izdelujemo in vzdržujemo potrebne operativne priročnike za izvajanje postopkov vodenja, financiranja projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi (evropskih strukturnih in investicijskih skladov, instrumenta za povezovanje Evrope idr.) in nadzora nad njimi.

Nudimo strokovne usmeritve oziroma sodelujemo pri načrtovanju finančnih sredstev za izvajanje projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi. Zagotavljamo strokovno pomoč z delovnega področja pri izpolnjevanju razpisnih pogojev za projekte, ki so predlagani za sofinanciranje z evropskimi sredstvi. Spremljamo izvajanje projektov, spremljamo in pripravljamo pa tudi napovedi koriščenja evropskih sredstev.

Upravljamo plačila iz naslova prispevka Unije s strani Evropske komisije v okviru centraliziranih programov in vodimo ustrezne podračune. Izvajamo naloge upravne kontrole in kontrole na mestu samem pri nekaterih področjih črpanja evropskih sredstev ter pripravljamo s tem povezane evidence in poročila.

V sodelovanju z Evropsko komisijo in Direktoratom za mobilnost in promet organiziramo informativne dneve, namenjene seznanitvi strokovne in širše javnosti o možnostih črpanja evropskih sredstev v okviru instrumenta za povezovanje Evrope.

Pokrivamo dve zelo pomembni področji, ki sta za izvajanje projektov deležni sofinanciranja Evropske komisije, in sicer:

  • promet in prometna infrastruktura ter
  • energetika.