Skoči do osrednje vsebine

V Oddelku za evropska sredstva opravljamo naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje strokovne pomoči in usklajevanje za uspešno črpanje evropskih sredstev, ter za izvedbo projektov, ki jih izvajajo slovenski upravičenci.

Državna sredstva skupaj z evropskimi prispevajo k doseganju evropskih standardov in konkurenčnosti prometne infrastrukture ter s tem k družbenemu in gospodarskemu razvoju. Izdelujemo in vzdržujemo potrebne operativne priročnike za izvajanje postopkov vodenja, financiranja projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi (evropskih strukturnih in investicijskih skladov, Instrumenta za povezovanje Evrope, Načrta za okrevanje in odpornost) ter nadzora nad njimi.

Nudimo strokovne usmeritve oziroma sodelujemo pri načrtovanju finančnih sredstev za izvajanje projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi. Zagotavljamo strokovno pomoč z delovnega področja pri izpolnjevanju razpisnih pogojev za projekte, ki so predlagani za sofinanciranje z evropskimi sredstvi. Spremljamo izvajanje projektov, spremljamo in pripravljamo pa tudi napovedi koriščenja evropskih sredstev.

Upravljamo plačila iz naslova prispevka Unije s strani Evropske komisije v okviru centraliziranih programov in vodimo ustrezne podračune. Izvajamo naloge administrativne kontrole in kontrole na mestu samem pri nekaterih področjih črpanja evropskih sredstev ter pripravljamo s tem povezane evidence in poročila.

V sodelovanju z Evropsko komisijo, Direktoratom za mobilnost in promet organiziramo informativne dneve, namenjene seznanitvi strokovne in širše javnosti o možnostih črpanja evropskih sredstev v okviru finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope.