Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Oddelku za evropska sredstva opravljamo naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje strokovne pomoči in usklajevanje za uspešno črpanje evropskih sredstev, dodeljenih s strani Evropske komisije, ter za izvedbo projektov, ki jih izvajajo slovenski upravičenci.

V Oddelku za evropska sredstva opravljamo naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje strokovne pomoči in usklajevanje za uspešno črpanje evropskih sredstev, dodeljenih s strani Evropske komisije, ter za izvedbo projektov, ki jih izvajajo slovenski upravičenci.

Državna sredstva skupaj z evropskimi prispevajo k doseganju evropskih standardov in konkurenčnosti nacionalne in evropske infrastrukture ter s tem k družbenemu in gospodarskemu razvoju. V Oddelku za evropska sredstva izvajamo naloge posredniškega organa, kadar je ministrstvo v vlogi upravičenca. Izdelujemo in vzdržujemo potrebne operativne priročnike za izvajanje postopkov vodenja, financiranja projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi (evropskih strukturnih in investicijskih skladov, instrumenta za povezovanje Evrope) in nadzora nad njimi.

Nudimo strokovne usmeritve oziroma sodelujemo pri načrtovanju finančnih sredstev za izvajanje projektov, sofinanciranih z evropskimi sredstvi. Zagotavljamo strokovno pomoč z delovnega področja pri izpolnjevanju razpisnih pogojev za projekte, ki so predlagani za sofinanciranje z evropskimi sredstvi. Spremljamo izvajanje projektov, spremljamo in pripravljamo pa tudi napovedi koriščenja evropskih sredstev.

Upravljamo plačila iz naslova prispevka Unije s strani Evropske komisije v okviru centraliziranih programov in vodimo ustrezne podračune. Izvajamo naloge upravne kontrole in kontrole na mestu samem pri nekaterih področjih črpanja evropskih sredstev ter pripravljamo s tem povezane evidence in poročila.

V sodelovanju z Evropsko komisijo in Direktoratom za mobilnost in promet organiziramo informativne dneve, namenjene seznanitvi strokovne in širše javnosti o možnostih črpanja evropskih sredstev v okviru finančnega programa Instrument za povezovanje Evrope.