Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za infrastrukturo skrbimo za neprestane izboljšave slovenske infrastrukture na področju prometa in energetike. Vzdržujemo, načrtujemo, urejamo in izboljšujemo področje železniškega, cestnega, zračnega, žičniškega in pomorskega prometa ter plovbe po celinskih vodah. Skrbimo tudi za področje prometne politike in infrastrukture. Prizadevamo si za trajnostno mobilnost oziroma promet, ki bo varnejši, bolj ekonomičen in zelen. Zagotavljamo, da je oskrba z energijo zanesljiva in postavljamo temelje za prehod v družbo, ki bo energente porabljala bolj učinkovito oziroma energijo pretežno črpala iz obnovljivih virov.

Vodstvo

Organizacijske enote ministrstva

Organi v sestavi