GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

  • Problematika plovil, zasidranih preblizu obale je v poletni sezoni vsakoletna preizkušnja za Upravo Republike Slovenije za pomorstvo, ki je zaradi varnosti plovbe in varstva kopalcev označila območja, kjer sta prepovedana plovba in sidranje.

    Plavajoči plovki (rumene barve in na skrajnih točkah področja rdeče barve) imajo opozorilne table. Plovki niso namenjeni za privezovanje plovil, ampak označitvi območja, do koder se lahko kopalci oddaljijo od obale in s tem označitvi zunanjega pasu, do katerega se lahko čolni zasidrajo.

  • Unija je tudi na področju ladijskega prevoza sprejela ukrepe za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov. Emisije ogljikovega dioksida se spremlja za ladje z bruto tonažo 5000 ali več.

Aktualno