Skoči do osrednje vsebine

 • Med 15. in 19. majem 2023 je v Kongresnem centru Brdo potekalo 56. zasedanje Odbora inšpekcij za varnost plovbe. Zasedanja se je udeležilo 59 delegatov držav članic Pariškega memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za varnost plovbe, delegati drugih memorandumov ter delegati Evropske komisije, Mednarodne pomorske organizacije in Mednarodne organizacije dela ter delegat Ameriške obalne straže.

 • Nova evropska zakonodaja določa, da mora plovila za prevoz živali pred natovarjanjem živali pregledati tudi pomorski strokovnjak za preglede ladij za prevoz živali. Namen pregledov plovil je zaščita in dobro počutje živali. Ko bodo sprejeti nacionalni predpisi, bo Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (URSP) lahko z odločbo potrdila pomorske strokovnjake za preglede ladij za prevoz živali. URSP zato vabi vse zainteresirane kandidate, da spremljajo naše objave in pregledajo predpisane pogoje za strokovnjaka za preglede ladij za prevoz živali.

 • Včeraj sta se v okviru dneva pomorstva v Portorožu zvrstila dva dogodka, s katerima smo obeležili pomorsko usmeritev Republike Slovenije.

Novice

 • Predstavitev vozlišča CISE na Regionalni delavnici v Portorožu in Evropskem dnevu pomorstva v Brestu

  Kot partner projekta CISE-ALERT, CISE's operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test (v angleščini), je Uprava Republike Slovenije za pomorstvo v sodelovanju z Evropsko agencijo za pomorsko varnost (v angleščini) 11. maja 2023, v Portorožu organizirala CISE regionalno delavnico »CISE workshop for the Adriatic Sea region« (v angleščini). V preteklem tednu, 24. maja 2023 sta konzorcij CISE-ALERT in Evropska agencija za pomorsko varnost, v okviru Evropskega dneva pomorstva, v Brestu izpeljala delavnico »How CISE can strengthen the EU's maritime security« (v angleščini).

 • Pristaniški nadzorniki Uprave Republike Slovenije za pomorstvo pridobili mednarodni VTS certifikat

  Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (URSP) je v mesecu februarju in marcu 2023, v sklopu projekta EUREKA, v okviru projektne aktivnosti »Pilotno izobraževanje VTS (angleško Vessel Traffic Service) operaterjev«, napotila na usposabljanje dve skupini pristaniških nadzornikov, ki so pridobili mednarodno priznan naziv »Vessel Traffic Service Operator, IALA V-103/1«.

 • Srečanje s koordinatorjem projekta CISE-ALERT

  V sklopu projekta Common Information Sharing Environment - A Long Endurance and Real live Test - CISE-ALERT (v angleškem jeziku) in bilateralnih srečanj s partnerji projekta, je Uprava Republike Slovenje za pomorstvo 31. januarja 2023 in 1. februarja 2023 gostila predstavnike koordinatorja projekta Generalni Sekretariat za pomorstvo, Paris (v francoskem jeziku Secrétariat général de la mer, Paris).