GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na Upravi za pomorstvo opravljamo upravne in strokovne naloge na področju pomorstva in pristaniške infrastrukture, nadziramo red v pristaniščih, preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda. Nadziramo varnost plovbe, opravljanje pomorskega prometa in vzdrževanje objektov za varnost plovbe in plovnih poti. Prav tako  opravljamo inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na področju morskega prometa in pristaniške infrastrukture ter nad izvajanjem predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah.

Uprava za pomorstvo je  organ, ki  ob upoštevanju mednarodnih in EU zahtev, lastnih izkušenj in povezovanjem s sorodnimi (tujimi in domačimi) organi, krepi  varnost, odzivnost, razvoj in prepoznavnost slovenskega pomorstva ter skrbi  za ohranitev čistega morskega okolja za bodoče generacije.

Vodstvo

Vizija in cilji

Uprava  za pomorstvo je  organ, ki  ob upoštevanju mednarodnih in EU zahtev, lastnih izkušenj in povezovanjem s sorodnimi (tujimi in domačimi) organi, krepi  varnost, odzivnost, razvoj in prepoznavnost slovenskega pomorstva ter skrbi  za ohranitev čistega morskega okolja za bodoče generacije.

Za uresničevanje poslanstva, vizije in politike, si je Uprava za pomorstvo za cilj zadala skrb za varnost plovbe ter nadzor nad izvajanjem reda v pristaniščih, preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda. Prav tako si bomo prizadevali za skrb za vzdrževanje objektov za varnost plovbe, izvajali  nadzor nad varnostjo plovbe ter zagotavljali radijsko službo bdenja in službo za spremljanje in nadzor pomorske plovbe. Vodili bomo slovenski ladijski  register,  izdajali  dovoljenja za usposabljanje pomorščakov, skrbeli za zagotavljanje umne rabe obalnega območja in ohranjanje naravne in kulturne dediščine.

Spodbujali bomo razvoj pomorskega in prometnega šolstva ter znanstveno-raziskovalnega dela v zvezi z morjem in pomorskimi dejavnostmi, podpirali razvoja koprskega tovornega pristanišča ter  pripravljali  ukrepe razvojne politike na področju pomorstva.

Organizacijske enote uprave