Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Na Upravi za pomorstvo opravljamo upravne in strokovne naloge na področju pomorstva in pristaniške infrastrukture, nadziramo red v pristaniščih, preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda. Nadziramo varnost plovbe, opravljanje pomorskega prometa in vzdrževanje objektov za varnost plovbe in plovnih poti. Opravljamo tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem predpisov na področju morskega prometa in pristaniške infrastrukture ter nad izvajanjem predpisov, ki urejajo plovbo po celinskih vodah.

Vodstvo

Vizija in cilji

Uprava  za pomorstvo je  organ, ki  ob upoštevanju mednarodnih in zahtev EU, lastnih izkušenj in povezovanjem s sorodnimi (tujimi in domačimi) organi, krepi  varnost, odzivnost, razvoj in prepoznavnost slovenskega pomorstva ter skrbi  za ohranitev čistega morskega okolja za prihodnje generacije.

Prizadevamo si za vzdrževanje objektov za varnost plovbe, izvajanje nadzora nad varnostjo plovbe ter zagotavljanje radijske službe bdenja in službe za spremljanje in nadzor pomorske plovbe, kar bomo v prihodnje le še utrjevali in krepili.

Spodbujamo razvoj pomorskega in prometnega šolstva ter znanstveno-raziskovalnega dela v zvezi z morjem in pomorskimi dejavnostmi.  Podpiramo razvoj koprskega tovornega pristanišča in skrbimo za preudarno rabo obalnega območja ter ohranjanje naravne in kulturne dediščine. To dosegamo skupaj z drugimi pristojnimi ministrstvi in partnerskimi odnosi z drugimi deležniki, ki delujejo na podorčju pomorstva.

Organizacijske enote uprave