Skoči do osrednje vsebine

Na Pomorski inšpekciji opravljamo upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na inšpekcijski nadzor nad izvajanjem mednarodnih in domačih predpisov na področju varnosti pomorskega prometa, zaščito morja pred onesnaženjem, pristaniško infrastrukturo in izvajanjem predpisov, ki urejajo varnost plovbe po celinskih vodah.