GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na Pomorski inšpekciji opravljamo upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na inšpekcijski nadzor nad izvajanjem mednarodnih in domačih predpisov na področju varnosti pomorskega prometa, zaščito morja pred onesnaženjem, pristaniško infrastrukturo in izvajanjem predpisov, ki urejajo varnost plovbe po celinskih vodah.