Skoči do osrednje vsebine

Na Pomorski inšpekciji opravljamo upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na inšpekcijski nadzor nad izvajanjem mednarodnih in domačih predpisov.

Nadalje opravljamo upravne in strokovne naloge, ki se nanašajo na zaščito morja pred onesnaženjem, pristaniško infrastrukturo in nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo varnost plovbe po celinskih vodah.