Skoči do osrednje vsebine

V Kapitaniji izvajamo upravne in strokovne naloge na področju varnosti pomorske plovbe in urejanja pomorskega prometa, organiziramo radijsko službo bedenja, službo spremljanja plovbe ter iskanje in reševanje na morju.

Izvajamo nadzor nad varnostjo plovbe, izvajanjem reda v pristaniščih, preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih vodah ter nad rednim vzdrževanjem objektov za varnost plovbe ter naloge strokovnega nadzora nad rednim vzdrževanjem pristaniške infrastrukture za javni promet in nad rednim zbiranjem odpadkov s plovil.

V Kapitaniji izvajamo upravne in strokovne naloge na področju pooblastil pomorščakov in potrdil za upravljanje čolnov, vodimo ladijski register in register pilotov, opravljamo pravne zadeve z delovnega področja uprave ter naloge, ki so skupnega pomena za upravo in se nanašajo na mednarodno pomorsko sodelovanje ter članstvo v mednarodnih organizacijah. 

Poleg tega izvajamo tudi projektne in razvojne naloge na področju pomorstva.

Organizacijske enote

 • Oddelek za pristaniški promet

  Ministrstvo za infrastrukturo
  Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

  Kopališko nabrežje 9
  6000 Koper


  Aljoša Besednjak

 • Oddelek za nadzor prometa in reševanje

  Ministrstvo za infrastrukturo
  Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

  Kopališko nabrežje 9
  6000 Koper


  Bajec Primož

 • Oddelek za razvoj in EU projekte

  Ministrstvo za infrastrukturo
  Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

  Kopališko nabrežje 9
  6000 Koper


  Miran Bordon

 • Oddelek za pomorščake in ladijski register

  Ministrstvo za infrastrukturo
  Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

  Kopališko nabrežje 9
  6000 Koper


  mag. Lorna Prelaz