Skoči do osrednje vsebine

V Kapitaniji izvajamo upravne in strokovne naloge na področju varnosti pomorske plovbe in urejanja pomorskega prometa, organiziramo  radijsko službo bedenja ter službo spremljanja plovbe, iskanje in reševanje na morju. Prav tako izvajamo nadzor nad varnostjo plovbe, izvajanjem reda v pristaniščih in preostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda ter rednim vzdrževanjem objektov za varnost plovbe.

V Kapitaniji izvajamo tudi naloge strokovnega nadzora nad rednim vzdrževanjem pristaniške infrastrukture, namenjene za javni promet ter nad rednim zbiranjem odpadkov s plovil. 

 

Organizacijske enote

 • Oddelek za pristaniški promet

  Ministrstvo za infrastrukturo
  Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

  Ukmarjev trg 2
  6000 Koper


  Aljoša Besednjak

 • Oddelek za nadzor prometa in reševanje

  Ministrstvo za infrastrukturo
  Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

  Ukmarjev trg 2
  6000 Koper


  Bajec Primož