Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za investicije, nepremičnine in finance izvajamo upravne, pravne in finančne naloge, ki se nanašajo na gospodarjenje z nepremičninami in uporabo javnega dobra ter na izvajanje gospodarskih javnih služb.

Vodimo  upravne postopke  v pomorskih gradbenih zadevah, izdajamo  dovoljenja za obratovanje pristanišč ter soglasja za gradnjo in obnovo objektov na obali in v morju. Opravljamo računovodska in blagajniška opravila, obračun in vodenje evidence pristojbin in drugih prihodkov ter  izvajamo postopke za oddajo javnih naročil.

V Sektorju za investicije, nepremičnine in finance izvajamo tudi kadrovske naloge in naloge upravnega poslovanja.

Organizacijske enote

 • Oddelek za kadre in upravno poslovanje

  Ministrstvo za infrastrukturo
  Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

  Kopališko nabrežje 9
  6000 Koper


  Borut Dolenc