Skoči do osrednje vsebine

V Sektor za investicije, nepremičnine in finance izvajamo upravne,  pravne in finančne naloge, ki se nanašajo na gospodarjenje z nepremičninami in uporabo javnega dobra ter na izvajanje gospodarskih javnih služb. Vodimo  upravne postopke  v pomorsko gradbenih zadevah, izdajamo  dovoljenja za obratovanje pristanišč ter  soglasja  za gradnjo in obnovo objektov na obali in v morju. Prav tako opravljamo računovodska in blagajniška opravila, obračun in vodenje evidence pristojbin in drugih prihodkov ter  izvajanje postopkov za oddajo javnih naročil.