Skoči do osrednje vsebine

Teme

 • Prihodi ladij

  Ladje, ki prihajajo v pristanišča Republike Slovenije so dolžne preko portala Nacionalnega enotnega okna za pomorski promet posredovati podatke formalnosti poročanja za vse državne organe, upoštevati določbe o najvišji dovoljeni vsebnosti žvepla v pogonskih gorivih, oddajati ladijske odpadke, pridobiti dovoljenja za izvajanje del na ladji in zagotavljati skladnost z zahtevami za sisteme šteja in registracijo oseb na potniških ladjah.

 • Pomorske karte in publikacije

  Pomorske karte vsebujejo vse podatke, potrebne za varno plovbo. Kot vir informacij za varno plovbo lahko služijo le ažurne pomorske karte in publikacije, zato je njihovo vzdrževanje pomembna stalna naloga hidrografskega urada.

 • Varnost v pomorskem prometu

  Pomorstvo je velika in mednarodna panoga, ki prinaša številna tveganja. Skrbimo, da so na področju pomorstva zagotovljeni standardi varnosti, pri tem pa sodelujemo tudi z mednarodnimi organizacijami.

 • Koprsko tovorno pristanišče

  V slovenskem teritorialnem morju se odvija mednarodni pomorski promet, in sicer mednarodni tovorni promet v mednarodnem tovornem pristanišču Koper ter mednarodni potniški promet v pristaniščih Koper, Izola in Piran.

 • Finančne podpore za sektor ribištva, akvakulture in pomorstva

  Slovenija je kot članica Evropske unije upravičena do sredstev iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Sklad podpira ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov, obalne skupnosti pri diverzifikaciji gospodarstva in financira projekte za nova delovna mesta in boljšo kakovost življenja obalnih skupnosti.

Projekti

 • EUREKA

  V teku

  Projekt EUREKA vzpostavlja skupni jadransko-jonski pristop k razvoju in harmonizaciji postopkov in predpisov na področju varnosti plovbe.