Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Teme

 • Prihodi ladij

  Ladje, ki prihajajo v pristanišča Republike Slovenije so dolžne preko portala Nacionalnega enotnega okna za pomorski promet posredovati podatke formalnosti poročanja za vse državne organe, upoštevati določbe o najvišji dovoljeni vsebnosti žvepla v pogonskih gorivih, oddajati ladijske odpadke, pridobiti dovoljenja za izvajanje del na ladji in zagotavljati skladnost z zahtevami za sisteme šteja in registracijo oseb na potniških ladjah.

 • Pomorske karte in publikacije

  Pomorske karte vsebujejo vse podatke, potrebne za varno plovbo. Kot vir informacij za varno plovbo lahko služijo le ažurne pomorske karte in publikacije, zato je njihovo vzdrževanje pomembna stalna naloga hidrografskega urada.

 • Varnost v pomorskem prometu

  Pomorstvo je velika in mednarodna panoga, ki prinaša številna tveganja. Skrbimo, da so na področju pomorstva zagotovljeni standardi varnosti, pri tem pa sodelujemo tudi z mednarodnimi organizacijami.

 • Koprsko tovorno pristanišče

  V slovenskem teritorialnem morju se odvija mednarodni pomorski promet, in sicer mednarodni tovorni promet v mednarodnem tovornem pristanišču Koper ter mednarodni potniški promet v pristaniščih Koper, Izola in Piran.

 • Finančne podpore za sektor ribištva, akvakulture in pomorstva

  Sektorju ribištva in akvakulture so na voljo finančne podpore v okviru nacionalnega proračuna (na primer pomoč za sofinanciranje zavarovalnih premij in državne pomoči. Največji del podpor pokrivajo sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) za finančno obdobje 2014-2020 z izvajanjem do 2023 in Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA) za finančno obdobje 2021-2027 z izvajanjem do 2030.

Projekti

 • CISE - ALERT

  V teku

  Projekt CISE`s operationalization launch through A Long Endurance and Real live Test in akronimom CISE-ALERT (v angleškem jeziku), je osredotočen na večanje učinkovitosti, kakovosti ter odzivnosti pri koordinaciji operacij nadzora v domeni pomorstva na območju Evropske unije (EU).

 • EUREKA

  V teku

  Projekt EUREKA vzpostavlja skupni jadransko-jonski pristop k razvoju in harmonizaciji postopkov in predpisov na področju varnosti plovbe.