Skoči do osrednje vsebine

Pomorstvo je velika in mednarodna panoga, ki prinaša številna tveganja. Skrbimo, da so na področju pomorstva zagotovljeni standardi varnosti, pri tem pa sodelujemo tudi z mednarodnimi organizacijami.

Najboljši način za zagotavljanje in izboljšanje varnosti plovbe na morju je, da sprejemamo in razvijamo mednarodna pravila in predpise na tem področju. 

Sektor za pomorstvo na Ministrstvu za infrastrukturo v tesnem sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za pomorstvo in ostalimi akterji na področju pomorstva, spremlja razvoj varnostnih standardov in zahtev na področju pomorstva ter jih zagotavlja v skladu s svojimi pristojnostmi. Predstavniki sodelujejo v mednarodnih organizacijah s področja pomorstva, v katere je vključena Slovenija.

Temeljni predpis s področja pomorstva je Pomorski zakonik. Ta med drugim ureja varnost plovbe po teritorialnem morju in notranjih morskih vodah.

Varnost plovbe se zagotavlja z določanjem pogojev, ki jih morajo izpolnjevati plovne poti v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah, objekti za varnost plovbe, pristanišča, sidrišča, ladje in člani ladijske posadke ter pogojev, ki jih morajo izpolnjevati plovila in plavajoče naprave ter posadke na njih.

Nadzor nad varnostjo plovbe izvaja pomorska inšpekcija, ki deluje v okviru Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.

Preiskovanje pomorskih nesreč in incidentov

Preiskovalni organ deluje v okviru Ministrstva za infrastrukturo, zadolžen pa je za preiskovanje morskih nesreč in incidentov. Pri tem ugotavljamo vzroke, predvsem z namenom preprečevanja podobnih nesreč v prihodnje.
Pripravljamo poročila za izboljšanje varnosti pomorskega prometa, poročamo vladi ter poročamo in svetujemo pristojni ministrici.

O svojem delu poročamo še mednarodnim organizacijam - Mednarodni pomorski organizaciji, Evropski komisiji in Agenciji za pomorsko varnost. Sodelujemo pri delu Evropske agencije za pomorsko varnost, Mednarodnega združenja preiskovalcev pomorskih nesreč in incidentov ter v Stalnem okviru sodelovanja preiskovalnih organov v pomorstvu. 

Sodelujemo v raznih komisijah in s pravosodnimi organi Republike Slovenije. 

Drugi dokumenti s področja pomorstva