GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V preiskovalnem organu preiskujemo morske nesreče in incidentom. Pri tem ugotavljamo vzroke, predvsem z namenom preprečevanja podobnih nesreč v prihodnje. Pripravljamo poročila za izboljšanje varnosti pomorskega prometa, poročamo Vladi RS ter poročamo in svetujemo pristojni ministrici.

O svojem delu poročamo še mednarodnim organizacijam -  Mednarodni pomorski organizaciji, Evropski komisiji in Agenciji za pomorsko varnost. Sodelujemo pri delu Evropske agencije za pomorsko varnost, Mednarodnega združenja preiskovalcev pomorskih nesreč in incidentov ter v Stalnem okviru sodelovanja preiskovalnih organov v pomorstvu. 

Sodelujemo v raznih komisijah in s pravosodnimi organi Republike Slovenije. 

24-urna telefonska številka za obveščanje: +386 41 757 624

PRIJAVA DOGODKA