Skoči do osrednje vsebine

Promet in energetika

S prometno politiko zagotavljamo trajnostno mobilnost prebivalstva in oskrbo gospodarstva. Na področju prometa skušamo izboljševati mobilnost, dostopnost in prometno varnost, ob tem pa se zavzemamo za zmanjšanje porabe energije in stroškov uporabnikov in upravljavcev ter za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Vizija Republike Slovenije je razvoj prometne infrastrukture, s katero bomo uveljavili svoje konkurenčne prednosti, ki izhajajo iz prometne lege ter naravnih in kulturnih značilnosti države. Na področju energetske politike je naš temeljni namen zagotavljati zanesljivo oskrbo z energijo ter povečati energetsko učinkovitost in rabo energije iz obnovljivih virov.