Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Kontaktni center za informacije o ukrepih Ministrstva za infrastrukturo za zajezitev virusa COVID-19

Informacije in pojasnila o veljavnih ukrepih s področja infrastrukture in prometa lahko dobite na elektronskem naslovu mzi.koronavirus@gov.si in na telefonski številki 01 478 7167.
Kontaktni center deluje vse delovne dni od 8. do 18. ure.

Kontaktni center Ministrstva za infrastrukturo

Na vprašanja v zvezi z brezplačno vozovnico za upokojence, starejše od 65 let, vojne veterane in imetnike evropske kartice ugodnosti invalida odgovarjamo med delavniki od 8. do 16. ure na telefonski številki (02) 292 73 89 ali po e-pošti na naslovu mzi.bv@gov.si.

Država lahko in mora s svojimi pristojnostmi in upravnimi nalogami zagotoviti temelje za razvoj civilnega letalstva. Razvoj civilnega letalstva v Republiki Sloveniji podpiramo s spremljanjem in razvojem zakonodaje ter sprejemanjem ukrepov, ki prispevajo k izboljšanju poslovnega okolja.

Varnost v letalstvu je prvi in najpomembnejši cilj, ki mu sledimo. Spodbujamo doseganje skladnosti z veljavno zakonodajo in upoštevanje mednarodnih standardov in priporočenih praks Mednarodne organizacije civilnega letalstva (angleško International Civil Aviation Organization (ICAO)) z namenom zagotavljanja javnega interesa na področju letalstva, in sicer zagotavljanje varnosti ter izvajanje rednega in nemotenega zračnega prometa. Mednarodni zračni prevoz spodbujamo s sklepanjem mednarodnih sporazumov o zračnem prevozu.

Mednarodno sodelovanje

Letalstvo je panoga, katere osnovna narava je vpetost v mednarodni kontekst. Republika Slovenija je članica vseh pomembnih mednarodnih organizacij, Mednarodne organizacije civilnega letalstva (International Civil Aviation Organization (ICAO)), Evropske konference civilnega letalstva (European Civil Aviation Conference (ECAC))in Evropske organizacije za varnost zračne plovbe EUROCONTROL. S tem smo postali del mednarodne letalske skupnosti. Sodelujemo tudi v drugih mednarodnih skupinah, preko katerih poskušamo uveljavljati svoje interese.

Pristojni smo za sklepanje in izvajanje vseh mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na področje mednarodnega civilnega letalstva. V okviru tega smo pristojni za izvajanje Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (Čikaška konvencija) in njenih prilog, Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montrealska konvencija), konvencije s področja kaznivih dejanj na zrakoplovih (na primer Tokijska konvencija, Haaška konvencija) in drugih.

Pristojni smo za izvajanje mednarodnih sporazumov o mednarodnem rednem zračnem prometu, s katerimi želimo večati povezljivost države ter spodbujati poslovno okolje za slovenske letalske prevoznike in mednarodna letališča.

Letališča

V Sloveniji imamo tri mednarodna letališča in spodbujamo aktivnosti za utrditev njihovega konkurenčnega položaja.

To so:

  • Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana,
  • Letališče Edvarda Rusjana Maribor in
  • Letališče Portorož.

Zagotavljamo spodbude posameznim letališčem in urejamo razmerja glede rabe določenih zemljišč. Podpiramo izdelavo izvedbenih prostorskih aktov, ki bodo obratovalcem letališč omogočili ustrezna vlaganja v gradnjo in nadgradnjo letališke infrastrukture. Upravljamo infrastrukturo v lasti države. S tem je upravljavcem in obratovalcem letališča omogočen nadaljnji razvoj dejavnosti, kar bo utrjevalo konkurenčni položaj slovenskih letališč na evropskem trgu.

Zakonodaja s področja letalstva