Skoči do osrednje vsebine

Kontaktni center Ministrstva za infrastrukturo

Na vprašanja v zvezi s prometom in energetiko v času epidemije Koronavirusa COVID-19 odgovarjamo prek e-pošte mzi.koronavirus@gov.si, med delavniki smo od 8. do 16. ure dosegljivi tudi na telefonski številki (01) 478 8512.

Država lahko in mora s svojimi pristojnostmi in upravnimi nalogami zagotoviti temelje za razvoj civilnega letalstva. Razvoj civilnega letalstva v Republiki Sloveniji podpiramo s spremljanjem in razvojem zakonodaje ter sprejemanjem ukrepov, ki prispevajo k izboljšanju poslovnega okolja.

Varnost v letalstvu je prvi in najpomembnejši cilj, ki mu sledimo. Spodbujamo doseganje skladnosti z veljavno zakonodajo in upoštevanje mednarodnih standardov in priporočenih praks Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) z namenom zagotavljanja javnega interesa na področju letalstva: zagotavljanje varnosti ter izvajanje rednega in nemotenega zračnega prometa. Mednarodni zračni prevoz spodbujamo s sklepanjem mednarodnih sporazumov o zračnem prevozu.

Mednarodno sodelovanje

Letalstvo je panoga, katere osnovna narava je vpetost v mednarodni kontekst. Republika Slovenija je članica vseh pomembnih mednarodnih organizacij – Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO), Evropske konference civilnega letalstva – ECAC in Evropske organizacije za varnost zračne plovbe EUROCONTROL. S tem smo postali del mednarodne letalske skupnosti. Sodelujemo tudi v drugih mednarodnih skupinah, preko katerih poskušamo uveljavljati svoje interese.

Pristojni smo za sklepanje in izvajanje vseh mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na področje mednarodnega civilnega letalstva. V okviru tega smo pristojni za izvajanje Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (Čikaška konvencija) in njenih Prilog, Konvencije o poenotenju nekaterih pravil za mednarodni letalski prevoz (Montrealska konvencija), konvencije s področja kaznivih dejanj na zrakoplovih (npr. Tokijska konvencija, Haaška konvencija) in drugih.

Pristojni smo za sklepanje in izvajanje mednarodnih sporazumov o mednarodnem rednem zračnem prometu, s katerimi želimo večati povezljivost države ter spodbujati poslovno okolje za slovenske letalske prevoznike in mednarodna letališča.

Letališča

V Sloveniji imamo tri mednarodna letališča in spodbujamo aktivnosti za utrditev njihovega konkurenčnega položaja.

To so:

  • Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana,
  • Letališče Edvarda Rusjana Maribor in
  • Letališče Portorož.

 Zagotavljamo spodbude posameznim letališčem in urejamo razmerja glede rabe določenih zemljišč. Podpiramo izdelavo izvedbenih prostorskih aktov, ki bodo obratovalcem letališč omogočili ustrezna vlaganja v gradnjo in nadgradnjo letališke infrastrukture. Upravljamo infrastrukturo v lasti države. S tem je upravljavcem in obratovalcem letališča omogočen nadaljnji razvoj dejavnosti, kar bo utrjevalo konkurenčni položaj slovenskih letališč na evropskem trgu.

Zakonodaja s področja letalstva

Iskalnik