GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Upravljanje zračnega prostora, z izvajanjem koncepta prilagodljive uporaba zračnega prostora, zahteva razumevanje zračnega prostora ne kot izključno civilni ali izključno vojaški zračni prostor, ampak kot kontinuum, kjer je treba upoštevati potrebe vseh uporabnikov v čim večji možni meri.

Izvajanje skupnih pravil prilagodljive uporabe zračnega prostora poteka na treh nivojih. Naloge strateškega upravljanja zračnega prostora izvaja Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo preko Odbora za upravljanje zračnega prostora Republike Slovenije, predtaktični nivo izvaja Celica za upravljanje zračnega prostora, ki združuje predstavnike izvajalcev storitev navigacijskih služb zračnega prometa in vojaški operativnih enot, taktični nivo pa izvajajo operativne enote Javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., in Slovenske vojske.

Posvetovanje z uporabniki zračnega prostora, izvajalci storitev in drugimi ustreznimi organizacijami ter upoštevanje enotnih pravil za uvajanje sprememb v zračnem prostoru sta ključna za uspešno upravljanje slovenskega zračnega prostora.