Skoči do osrednje vsebine

Upravljanje zračnega prostora, z izvajanjem koncepta prilagodljive uporaba zračnega prostora, zahteva razumevanje zračnega prostora ne kot izključno civilni ali izključno vojaški zračni prostor, ampak kot kontinuum, kjer je treba upoštevati potrebe vseh uporabnikov v čim večji možni meri.

Uporaba zračnega prostora

Izvajanje skupnih pravil prilagodljive uporabe zračnega prostora poteka na treh nivojih. Naloge strateškega upravljanja zračnega prostora izvaja Ministrstvo za infrastrukturo v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo preko Odbora za upravljanje zračnega prostora Republike Slovenije. Predtaktični nivo izvaja Celica za upravljanje zračnega prostora, ki združuje predstavnike izvajalcev storitev navigacijskih služb zračnega prometa in vojaških operativnih enot. Taktični nivo izvajajo operativne enote Javnega podjetja Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., in Slovenske vojske. Javna agencija za civilno letalstvo je medtem letalski upravni, strokovni, regulativni, nadzorni in prekrškovni organ.

Posvetovanje z uporabniki zračnega prostora, izvajalci storitev in drugimi ustreznimi organizacijami ter upoštevanje enotnih pravil za uvajanje sprememb v zračnem prostoru sta ključna za uspešno upravljanje slovenskega zračnega prostora.

Enotno evropsko nebo

Enotno evropsko nebo je pravni okvir EU, ki ureja izvajanje storitev upravljanja zračnega prometa in navigacijskih služb zračnega prometa (angleško Air Traffic Managemnet - ATM, Air Navigation Services - ANS (ATM/ANS)). Cilj EU je, da bi se vse večja rast letalskega prometa odvijala v okolju, ki nudi najvišje standarde varnosti, učinkovitosti in spoštovanja okoljskih zahtev. To se lahko doseže z defragmentacijo zračnega prostora v EU, zmanjševanjem zamud, zviševanjem varnostnih standardov, izboljševanjem učinkovitosti letenja z namenom, da se zmanjšujejo negativni vplivi letalstva na okolje, ter zmanjševanjem stroškov, ki jih povzroča izvajanje storitev navigacijskih služb zračnega prometa.

Izvajalci storitev morajo dosegati cilje, ki jim jih določimo z Načrtom izvedbe za referenčno obdobje. V pripravi je osnutek načrta izvedbe, ki bo določil slovenske cilje za tretje referenčno obdobje (od leta 2020 do 2024). V njem bodo po ključnih področjih uspešnosti glede varnosti, okolja, zmogljivosti in stroškovne učinkovitosti določeni ključni kazalniki uspešnosti za državo, pristojni državni nadzorni organ; Javno agencijo za civilno letalstvo, ter izvajalca storitev ATM/ANS; Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., in Agencijo za okolje.

Storitve

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za infrastrukturo
Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije
Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije

Posvetovanja z uporabniki zračnega prostora

Ostali pomembni dokumenti o upravljanju zračnega prostora